Jogorvoslati lehetőségek

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A víziközmű szolgáltatással kapcsolatos bejelentés kezdeményezhető:
– személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,
– írásban (postai levél, telefax, email, on-line felületen történő bejelentés),
– telefonon.

Amennyiben a benyújtott panasz kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, úgy panaszával a területileg illetékes Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, ahol további eljárást kezdeményezhet. A BÁCSVÍZ Zrt. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a Békéltető Testületi eljárást.

További jogorvoslati lehetőségként a területileg illetékes Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat.

A területileg illetékes békéltető testület és fogyasztóvédelmi szerv címe és elérhetősége a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek alatt található.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEK

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Felügyeli a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályi és hatósági előírások megtartását. A megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségek másodfokú hatóságaként jár el. Ellenőrzi a kereskedelmi forgalomba kerülő termékek biztonságosságát, a fogyasztói alapjogok érvényesülését, különös tekintettel a fogyasztók részére nyújtott tájékoztatások megfelelőségére.

Megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi szervek:
A kormányhivatalok szervezetén belül működnek, a közigazgatási hatósági ügyekben első fokon járnak el az elszámolásra, számlázásra, a díjfizetésre, a mérésre, a szolgáltatás korlátozására vagy felfüggesztésére, továbbá a felhasználók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén.
A panaszos köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya:
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A
Telefon: 76/ 795-710
Fax: 76/ 481 416
Email: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Telefon: 56/ 513 336
Fax: 56/ 510 204
Email: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.
Telefon: 06 1/ 329 7017, 06 1/ 236-3900
Fax: 06 1/ 236-3956
Email: fogyved@pest.gov.hu

 

BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, mely illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.

Eljárása díj- és illetékmentes.

 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 76/ 501 525; 76/ 501 500
Fax: 76/ 501 538
Email: bkmkik@mail.datanet.hu
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: 56/ 510 610
Fax: 56/ 370 005
Email: kamara@jnszmkik.hu
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240.
Telefon, Fax: 06 1/ 269 07 03
Email: pmbekelteto@pmkik.hu

80
  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3