április 2017

Monthly Archives

  • Tájékoztatás talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról

    A BÁCSVÍZ Zrt. az illetékes települési önkormányzatok adócsoportjai részére megküldte azoknak a felhasználóknak a listáját, akik közműves ivóvízbekötéssel rendelkeznek, de a szennyvíz törzshálózatra nem csatlakoztak. Az adatszolgáltatás keretében megküldött adatok tartalmazzák a talajterhelési díjjal érintett év ivóvízfogyasztási adatait. Ha Ön az önkormányzattól megkapott adatokkal nem ért egyet, vagy a talajterhelési díj bevalláshoz további adatok szükségesek, […]