BEMUTATKOZIK AZ ORSZÁG
EGYIK LEGNAGYOBB VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓJA

Az 1950-ben alapított Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat 1991. december 31-én alakult át – az országban elsőként – víziközmű szolgáltató gazdasági társasággá.Alapszolgáltatásaink a vízszolgáltatás és csatornaszolgáltatás, melyek mellett kiegészítő szolgáltatásokkal (vízminőség-ellenőrzéssel, vízmérő- és szivattyújavítással, vízhálózat-vizsgálattal, csatornahálózat-vizsgálattal, térinformatikai adatszolgáltatással, műszaki tervezéssel, mélyépítéssel, szállítással és gépjármű-javítással, kertészeti tevékenységgel, komposzt értékesítéssel) is állunk fogyasztóink és partnereink rendelkezésére.

BÁCSVÍZ Zrt. napjainkra az ország 10 legnagyobb víziközmű-üzemeltetőinek egyike, alkalmazotti létszáma megközelíti a 600 főt, árbevétele 2022-ben meghaladta a 10 milliárd Ft-ot. A Társaság elsődleges prioritásai között szerepel a szolgáltatás biztonsága, minősége, a környezet védelme, a rendelkezésre álló víziközmű-vagyon értékének megőrzése, folyamatos fejlesztése – fogyasztóink és tulajdonosaink elégedettsége mellett.
Cégünk kiváló kapcsolatokat ápol a szakmai szervezetekkel, meghatározó tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek (MaVíz), amely a magyarországi víziközmű-szolgáltatók érdekképviseleti szerve. Munkatársaink tevékenyen részt vesznek a Szövetség szakmai bizottságainak és munkacsoportjainak és Elnökségének munkájában.

A MAGYAR VÍZIKÖZMŰ SZÖVETSÉG TAGSZERVEZETEI KÖZÖTT A BÁCSVÍZ HELYEZÉSE 2021-BEN:

0
.
Ivóvíz-szolgáltatás üzemi eredménye
0
.
Összes szennyvíztisztító kapacitás
0
.
Számlázott nem lakossági szennyvíz
0
.
Értékesített ivóvíz - nem lakossági
0
.
Vízkivételi helyek száma
0
.
Termelt ivóvíz
0
.
Az üzemeltetett közművek tárgyi eszközeinek bruttó értéke
0
.
Vízmű víztermelő kapacitása
0
.
Értékesített ivóvíz – lakossági
0
.
Számlázott lakossági szennyvíz
0
.
Közművezeték adó
0
.
Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság becsült száma
Ugrás a tartalomhoz