INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKA

A BÁCSVÍZ Zrt. menedzsmentje és valamennyi munkatársa elkötelezett és felkészült a követelményeknek mindenkor megfelelő víziközmű-szolgáltatás nyújtására.
A minőség-, környezet- és energiatudatos működés érdekében vállalatirányítási gyakorlatunkban az ISO 9001, az ISO 14001 és az ISO 50001 szabványok követelményeit alkalmazzuk, biztosítjuk a célok eléréséhez szükséges információk és erőforrások rendelkezésre állását.
Alapvető célkitűzésünk, hogy kiérdemeljük ügyfeleink elégedettségét, fenntartsuk munkatársaink motivációját.

Gondoskodunk az üzemeltetésre átvett víziközművek rendeltetésszerű, előírásoknak megfelelő működtetéséről, együttműködünk tulajdonosainkkal a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos célok megvalósításában, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásában. Partnereinkkel a kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszünk.

Elkötelezettek vagyunk a vonatkozó jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelés, folyamataink és irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás minősége, a környezeti teljesítmény növelése és az energiagazdálkodási teljesítmény javítása iránt.
Környezetvédelmi célunk a szennyezések megelőzése, a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése; a vízbázisok, a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj és a levegő tisztaságának védelme. A fenntarthatóság alapelveivel összhangban célokat határozunk meg az anyag- és energiafelhasználás mérséklésére, a hulladékok, valamint a klímaváltozásért felelős üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, a környezeti- és energiagazdálkodási teljesítmény növelésére.
A hatáskörünkbe tartozó tervezések és beszerzések során figyelembe vesszük a környezeti és az energiagazdálkodási teljesítmény javításának lehetőségeit, előnyben részesítjük a környezetbarát és energiahatékony termékeket és szolgáltatásokat.

ALAPÉRTÉKEINK

 • Ügyfélbarát, minőségközpontú, folyamatosan javuló szolgáltatás
 • Tervszerű, átlátható, teljesítményorientált működés
 • Felkészültség és elhivatottság
 • Felelősségvállalás és igényes munkavégzés
 • Innovatív hozzáállás
 • Rugalmasság és együttműködés
 • Etikus működés és magatartás
 • Környezet- és energiatudatos gazdálkodás
 • Társadalmi felelősségvállalás

KÜLDETÉSÜNK

 • Az előírásoknak, valamint ügyfeleink és tulajdonosaink elvárásainak mindenkor megfelelő, magas színvonalú víz- és csatornaszolgáltatás nyújtása.

JÖVŐKÉPÜNK

 • A legjobb eredményt elérő víziközmű-szolgáltatók közé tartozzunk a szolgáltatás színvonala, biztonsága és fenntarthatósága tekintetében.
Ugrás a tartalomhoz