Minőség-, környezeti- és energia politika

MINŐSÉG-, KÖRNYEZETI- ÉS ENERGIA POLITIKA

A BÁCSVÍZ Zrt. vezetői és valamennyi munkatársa elkötelezett és felkészült a követelményeknek mindenkor megfelelő víziközmű-szolgáltatás nyújtására. Ennek igazolására szolgáltatásait az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőség-, az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezet- és az ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszer előírásaihoz igazodva nyújtja.

Jövőképünk:

A BÁCSVÍZ Zrt. a régió meghatározó jelentőségű közszolgáltatójaként – ügyfelei, tulajdonosai és a társadalom elégedettsége mellett -, országosan is a legjobb eredményt elérő víziközmű-szolgáltatók közé tartozzon a szolgáltatás színvonala, biztonsága és fenntarthatósága tekintetében.

Küldetésünk:

A Társaság – a teljesítmény-mutatók folyamatos javítása mellett – az előírásoknak, az ügyfelek és a tulajdonosok elvárásainak mindenkor megfelelő, magas színvonalú víz- és csatornaszolgáltatást nyújtson.

Alapértékeink:

Ügyfélbarát, minőségközpontú, folyamatosan javuló szolgáltatás

Tervszerű, átlátható, teljesítmény orientált működés

Felkészültség és elhivatottság

Felelősségvállalás és igényes munkavégzés

Innovatív hozzáállás

Rugalmasság és együttműködés

Etikus működés és magatartás

Környezet- és energiatudatos gazdálkodás

Társadalmi felelősségvállalás

Társaságunk alapvető célja, hogy kiérdemeljük fogyasztóink, tulajdonosaink és munkatársaink elégedettségét.

Törekszünk a vonatkozó jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelésre, elkötelezettek vagyunk a minőség-, környezet- és energiairányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésére.

Célunk a szolgáltatás színvonalának és biztonságának emelése, az ellátottság növelése, a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése; a vízbázisok, a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj és a levegő tisztaságának védelme, az energiateljesítmény növelése.

A fenntarthatóság alapelveivel összhangban célokat határozunk meg az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló energia felhasználás növelése érdekében.

Együttműködünk tulajdonosainkkal a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos célok megvalósításában, a szolgáltatás minőségének javításában és az ellátásbiztonság erősítésében.

Beszállítóinkkal és vállalkozóinkkal megismertetjük és elfogadtatjuk a minőséggel, a környezetvédelemmel és az energetikával kapcsolatos elvárásainkat, ezek figyelembe vételével kötjük meg együttműködési és beszállítói szerződéseinket.

Tevékenységünk során elkötelezettek vagyunk a keletkezett hulladékok, környezetterhelő kibocsátások, a felhasznált veszélyes anyagok mennyiségének csökkentésére; szabályozott, a jogszabályoknak megfelelő, és a környezettudatos vállalatirányítási gyakorlat szerinti kezelésére.

A céljaink elérése érdekében az alábbiak érvényesülését tartjuk fontosnak:

 • kinyilvánítjuk, hogy tevékenységünk középpontjában az ügyfél áll, ennek érdekében elsőrendű feladatunk a vevői igények teljes körű kielégítése, kapcsolataink folyamatos javítása,
 • berendezéseink működtetése, technológiáink üzemeltetése, folyamataink szabályozása során az átláthatóságra, az eredményességre, a hatékonyság javítására törekszünk,
 • szolgáltatásaink, beszerzéseink, fejlesztéseink során tekintettel leszünk a környezet- és energiatudatos működésre, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, valamint az energia- és nyersanyag takarékos munkavégzésre,
 • rendszeresen mérjük és elemezzük környezeti kibocsátásainkat, intézkedünk, hogy a környezet terhelése teljes körűen felügyelt, csökkenő mértékű legyen,
 • együttműködünk tulajdonosainkkal a közművek minőség-, környezet- és energiatudatos fejlesztésében, a rekonstrukciók egyeztetett végrehajtásában,
 • felkészültségünk növelése, céljaink elérése érdekében biztosítjuk munkavállalóink képzését,
 • célkitűzéseinkről és elért eredményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk a tevékenységünkben érintetteket,
 • vállaljuk környezet- és természetvédelmet népszerűsítő rendezvények, nevelési programok, kiadványok, civil szervezetek támogatását; tevékenységünk rendszeres bemutatását, előadások tartását.

Részvénytársaságunk felismerte, hogy a következő évtizedek egyik legnagyobb kihívása az, hogy a gazdaság szereplői az emberi környezetet és a természeti értékeket védve, azt állandóan javítva működjenek. A BÁCSVÍZ Zrt. vezetése egyetért azzal, hogy a gazdasági növekedést és a környezetvédelmet nem konfliktusként, hanem közös célként kell kezelni.

 

Kecskemét, 2016. május 30.

autogram_KVKurdi Viktor
elnök-vezérigazgató

 

 • aloldal_menu_1

 • aloldal_menu_2

 • aloldal_menu_3