Egyéb szolgáltatások

TÉRINFORMATIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS

A Fejlesztési és térinformatikai osztály a Társaság teljes működési területén támogatja az ágazatok, valamint a többi üzemegység működését a biztonságtechnikai, informatikai adatátviteli és kommunikációs rendszerek üzemeltetésével, fejlesztésével. Az Osztály munkatársai felügyelik a Műszaki Információs Rendszert, a folyamatirányító rendszert, valamint a Társaság energiagazdálkodását.
A térinformatikai területen dolgozó munkatársak végzik a geodéziai beméréseket, a digitális térképi állományok létrehozását és a közműegyeztetést. Térképi állományainkkal állunk az önkormányzatok, a társközművek és tervezők rendelkezésére.

SZÁLLÍTÁS

Társaságunk korszerű gépjárműparkkal rendelkezik szállítási feladatok ellátásához, valamint a hibaelhárítási, mélyépítési és kertészeti munkák végzéséhez. Szállítási részlegünk koordinálja a munkavégzéshez szükséges gépkapacitás elosztását, valamint gondoskodik a gépjárművek és munkagépek javításáról, karbantartásáról, megfelelő műszaki állapotuk fenntartásáról, valamint szükség szerinti beszerzésükről, cseréjükről. Jól felszerelt autójavító műhelyünkben – a saját igények kielégítésén túl – személy- és tehergépjárművek javítását, diagnosztikai vizsgálatát, műszaki vizsgára való felkészítését vállaljuk, időszakos igényként akár autóklímák tisztításával, karbantartásával is állunk rendelkezésre.

MŰSZAKI TERVEZÉS

Tervezőnk elsősorban vonalas jellegű létesítmények, valamint közműcsatlakozások tervezését végzi, Társaságon belüli és külső megrendelésre egyaránt.

CSATORNAHÁLÓZAT TISZTÍTÁS ÉS VIZSGÁLAT

A csatornaszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységünk a csatornahálózatok szakszerű üzemeltetése, az üzemzavarok gyors elhárítása. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésünkre áll 1 db nagyteljesítményű mosó-szívó, 3 db szívó és 2 db mosó gépjármű, illetve egy korszerű csatornavizsgáló kamera. Az alaptevékenység mellett külső megrendelésekre  vállalunk szennyvízszállítást, élelmiszeripari melléktermékek szállítását, illetve szennyvíz- és csapadékvíz csatornatisztítást is. Csatornavizsgáló kamerás gépjárművünkkel az újépítésű szennyvízcsatorna hálózatok műszaki ellenőrzését végezzük.

MÉLYÉPÍTÉS

E tevékenységünk kiterjed a víziközművek fejlesztésére és felújítására, valamint a szolgáltatásokkal összefüggő javítási, karbantartási munkákra. Társaságunk korszerű technológiai háttérrel és földmunkagépekkel rendelkező Vízhálózati üzeme jelentős vízhálózat-építési és csatornázási megbízásokat teljesít önkormányzatok és beruházók, fővállalkozók részére tervezéssel, engedélyeztetéssel együtt; emellett lakossági megrendelésekre szennyvízcsatorna bekötések kivitelezését is vállalja.

VÍZMINŐSÉG ELLENŐRZÉS

Kecskeméten működő Laboratóriumunk a MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti akkreditációval rendelkezik. Korszerű műszerekkel rendszeresen ellenőrizzük vízbázisainkat, a vízkezelő művek megfelelő működését és a Társaságunk által szolgáltatott ivóvíz minőségét. Környezetünk védelme érdekében folyamatosan vizsgáljuk a szennyvíztisztító telepekre befolyó nyers és az onnan távozó tisztított szennyvíz összetételét, a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap, valamint a komposzt minőségi paramétereit. Rendszeres feladatunk továbbá az új szennyvíztisztító telepek próbaüzemi vizsgálatainak elvégzése.  Ezek mellett részt veszünk ivóvíz- és szennyvízkezelési technológiák laboratóriumi és félüzemi kísérleteinek  lebonyolításában, az eredmények értékelésében is. A BÁCSVÍZ Zrt. szervezeti egységei részéről érkező megbízásokon túl külső ügyfelek megrendeléseit is teljesítjük. Rugalmas, pontos és versenyképes árakon nyújtott szolgáltatásainkat magánszemélyek, élelmiszeripari vállalkozások, fürdőüzemeltetők és környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozások veszik igénybe. A külső megrendelésekből származó árbevétel a Laboratórium árbevételének fokozatosan növekvő részét képezi, 2014-ben meghaladta az 61  millió Ft-ot, a teljes árbevétel 45%-át.

VÍZHÁLÓZAT-VIZSGÁLAT

VÁLLALUNK:

• települési szintű vízveszteség elemzést,
• műszeres hibahely-keresést ingatlanok belső hibahelyeinek lokalizálására,
• vezeték, • kábel, • nyomvonalkeresést,
• vízhozam- és nyomásmérést a hálózatok hidraulikai paramétereinek ellenőrzéséhez, adatszolgáltatáshoz,
• vízmérők helyszíni, etalon edénnyel történő kontroll mérését.

A feladatainkat 5 fővel, egy beépített korrelátoros mérőkocsival és egy támogató, műszeres gépkocsival látjuk el. 2014-ben eszközállományunk egy új akusztikus zajszint adatgyűjtő (50 db adatgyűjtő egységgel) rendszerrel bővült, melynek használatával még hatékonyabbak tudunk lenni feladataink ellátásában.

A feladatunk elsősorban a hálózati veszteség csökkentése érdekében folyamatosan végzett hibahely behatároló vízveszteség elemzés, melyet akusztikus műszerekkel felszerelt mérőkocsikkal végzünk a szolgáltatási területünkhöz tartozó települések vízellátó hálózatain. Az általunk rögzített adatok a vízhálózat-rekonstrukciók tervezésénél is hasznos segítségül szolgálnak. Célunk, hogy lehetőségeinket kihasználva növeljük a külső ( pl.: önkormányzati, egyéb szolgáltatói és lakossági) megkeresésekre végzett munkáink és árbevételeink arányát, mely 2014-ben 15% volt.

VÍZMÉRŐK JAVÍTÁSA ÉS HITELESÍTÉSE, SZIVATTYÚJAVÍTÁS

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által ellenőrzött és engedélyezett laboratóriumunkban éves szinten 26-28 ezer darab vízmérő javítása és hitelesítése történik. A folyamatos műszaki fejlesztések eredményeként az A-B-C pontosságú és MID-es (R80) vízmérők, valamint hidegvizes sarokvízmérők hitelesítése is elvégezhető. Az üzem munkatársai végzik a Társaság szennyvízszivattyúinak és keverőinek karbantartását, javítását is eredeti alkatrészek felhasználásával. Tevékenységi körükbe tartozik még az elektromos kapcsolószekrények karbantartása, javítása, készítése és tisztítása is. Üzemünk a belső igényeken túl külső megrendeléseket is fogad és teljesít, megrendelőink igényeihez igazodva, rövid határidővel.

A BÁCSVÍZ ZRT-NÉL ALKALMAZOTT NKÖHSZ ÉS VTD DÍJAK

A BÁCSVÍZ Zrt-nél aktuálisan alkalmazott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (NKÖHSZ) átvételi és vízterhelési (VTD) díjak.

NKÖHSZ átvételi és VTD díjak
  • Elektronikus ügyintézés

  • Településválasztó

  • Hogy mit nyújthatunk még önnek? Tudjon meg többet kiegészítő szolgáltatásaink széles köréről!