EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

VÍZMINŐSÉG ELLENŐRZÉS

Kecskeméten működő Laboratóriumunk a MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti akkreditációval rendelkezik. Korszerű műszerekkel rendszeresen ellenőrizzük vízbázisainkat, a vízkezelőművek megfelelő működését és a Társaságunk által szolgáltatott ivóvíz minőségét. Medencés fürdővizek és használati melegvizek Legionella vizsgálatait is végezzük akkreditáltan. Környezetünk védelme érdekében folyamatosan vizsgáljuk a szennyvíztisztító telepekre befolyó nyers és az onnan távozó tisztított szennyvíz, a befogadóban lévő felszíni víz összetételét, a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap és komposzt minőségi paramétereit, vízbázisainkon és szennyvíztisztító telepeinken található monitoring kutak vízösszetételét. Feladatunk új ivóvíz és szennyvíztisztító telepek próbaüzemi vizsgálatainak elvégzése, felszín alatti vizek gáz-víz viszony meghatározása, valamint öntözővíz mintavételeket és vizsgálatokat is végzünk akkreditáltan. Részt veszünk ivóvíz- és szennyvízkezelési technológiák laboratóriumi és félüzemi kísérleteinek lebonyolításában, az eredmények értékelésében.

2020. július 1-jétől a laboratóriumi feladatokat új telephelyen, az Izsáki úton, egy korszerű, gyönyörű munkakörnyezetben végezzük. 

A BÁCSVÍZ Zrt. szervezeti egységei részéről érkező megbízásokon túl, külső ügyfelek megrendeléseit is teljesítjük. A rugalmas, pontos és versenyképes árakon nyújtott szolgáltatásainkat magánszemélyek, élelmiszeripari vállalkozások, fürdő-üzemeltetők és környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozások veszik igénybe. A külső megrendelésekből származó árbevétel 2022-ben meghaladta az 58 millió Ft-ot, ez a teljes árbevétel 43%-a.

 

VÍZHÁLÓZAT-VIZSGÁLAT

A feladatunk elsősorban a hálózati veszteség csökkentése érdekében folyamatosan végzett hibahely behatároló vízveszteség-elemzés, melyet akusztikus műszerekkel felszerelt mérőkocsival végzünk a szolgáltatási területünkhöz tartozó települések vízellátó hálózatain.
Az általunk rögzített adatok a vízhálózat-rekonstrukciók tervezésénél is hasznos segítséget nyújtanak.
Célunk, hogy lehetőségeinket kihasználva növeljük a külső (pl.: önkormányzati, egyéb szolgáltatói és lakossági), megkeresésekre végzett munkáink számát a megrendelők megelégedésére. A vállalkozási tevékenységből adódó teljesítményünk aránya, mely főleg tűzcsapok engedélyeztetési eljáráshoz szükséges paramétereinek méréséből valamint belső, csatlakozó vízhálózatokon végzett műszeres hibakereséséből áll, az egység összes teljesítményén belül, 2022-ben megközelítőleg 36% volt.

GÉPÉSZETI ÉS GÉPJÁRMŰ ÜZEM

Gépészeti és gépjármű üzemünk vízmérő javító és hitelesítő laboratóriumában három hitelesítő berendezés áll rendelkezésre a MID-es, ultrahangos, indukciós és sarokvízmérők hitelesítésére. 

Az üzem munkatársainak feladata társaságunk szennyvízszivattyúinak és keverőinek karbantartása és javítása is, eredeti alkatrészek felhasználásával. Az üzem a belső igényeken túl külső megbízásokat is fogad, amiket megrendelőink igényeihez igazodva, rövid határidővel teljesít.

Társaságunk korszerű gépjárműparkkal rendelkezik szállítási feladatok ellátásához, valamint a hibaelhárítási, mélyépítési munkák végzéséhez. Gépjármű üzemünk munkatársai gondoskodnak a gépjárművek és munkagépek javításáról karbantartásáról, megfelelő műszaki állapotuk fenntartásáról, valamint szükség szerinti beszerzésükről, cseréjükről. 

 

CSATORNAHÁLÓZAT TISZTÍTÁS ÉS VIZSGÁLAT

A csatornaszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységünk a csatornahálózatok szakszerű üzemeltetése, az üzemzavarok gyors elhárítása. Az alaptevékenység mellett külső megrendelés esetén vállalkozunk szennyvízszállításra, élelmiszeripari melléktermékek szállítására szennyvíz és csapadékvíz csatornák tisztítására, ellenőrzésére. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésünkre áll 3 db mosó- szívó, 6 db szívó és 4 db mosó gépjármű, illetve egy korszerű csatornavizsgáló kamerás autó.

MŰSZAKI TERVEZÉS

Tervezőnk elsősorban vonalas jellegű létesítmények, valamint közműcsatlakozások tervezését végzi, társaságon belüli és külső megrendelésre egyaránt.

TÉRINFORMATIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS

A Fejlesztési és térinformatikai osztály a társaság teljes működési területén támogatja az ágazatok, valamint a többi üzemegység működését a biztonságtechnikai, informatikai adatátviteli és kommunikációs rendszerek üzemeltetésével, fejlesztésével. Az osztály munkatársai felügyelik a Műszaki Információs Rendszert, a folyamatirányító rendszert, valamint a Társaság energiagazdálkodását.

A térinformatikai területen dolgozó munkatársak végzik a geodéziai beméréseket, a digitális térképi állományok létrehozását és a közműegyzetetést. Térképi állományainkkal állunk az önkormányzatok, a társközművek és tervezők rendelkezésére.

A BÁCSVÍZ ZRT-NÉL ALKALMAZOTT NKÖHSZ ÉS VTD DÍJAK

A BÁCSVÍZ Zrt-nél aktuálisan alkalmazott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (NKÖHSZ) átvételi és vízterhelési (VTD) díjak.

Válassza továbbra is az online ügyfélszolgálatot, mobilapplikációinkat, a telefonos ügyfélszolgálatot, illetve eljuttathatja hozzánk megkeresését e-mail-ben az info@bacsviz.hu e-mail címen valamint postai úton a 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. alatti címre.

Ugrás a tartalomhoz