Ivóvíz szolgáltatás

 

VÍZSZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

Társaságunk 58 településen végez közműves ivóvíz-szolgáltatást.Vízbázisként – az Alföldre jellemzően – szinte kizárólag a mélységi rétegvizek állnak rendelkezésre. Ez alól csupán a Dunai Kistérségi Vízmű kivétel, ahol parti szűrésű kutakból nyerjük a vizet. A kitermelt víz kezelése nyolc víztisztítóműben történik. Ahol nem épült tisztítómű, ott a kutakban lévő szivattyúk közvetlenül az elosztóhálózatba nyomják az ivóvizet. Az egyenletes hálózati nyomást hálózati szivattyúk, magas tárolók vagy hidroforok biztosítják.

A felhasználók tényleges fogyasztását a vízbekötések végpontján elhelyezett vízmérők mérik.

A víztermelő kapacitás kihasználtsága 25% körüli, ezért a vízművek hidraulikailag alulterheltek, kapacitásuk átlagos kihasználtsága 50% alatti. Ebből is látszik, hogy a mennyiségi igényeket társaságunk egész működési területén ki tudjuk elégíteni. A fejlesztés iránya a vízminőség javítása, az EU-normák teljesítése.

A települések vízellátó rendszereinek jellemző adatai:

Település Vízszerzés
kút [üzemelő kutak száma] (db)
Víz-kezelés Elosztó-hálózat
(km)
Ivóvíz-bekötések
(db)
Mértékadó kapacitás
(m3/d)
Kecskemét 33 vas- és mangán-talanítás 612,6 23.909 50.000
– Hetényegyháza
– Matkópuszta
– Méntelek
Helvécia 20,5 1.098
Ballószög 13,6 716
Kunbaracs 2 5,7 227 456
Kerekegyháza 3 39,5 2.241 1.221
Fülöpháza 2 4,3 168 1.155
Kecskemét üm. összesen 40 696,2 28.359 52.832
Kiskunfélegyháza 6 vas- és mangán-talanítás 12,14 6.371 12.000
Kkfháza Aranyhegy 2 5,0 52 144
Városföld 2 11,3 600 848
Fülöpjakab 1 4,2 182 518
Pálmonostora 2 10,5 542 1.763
Pálmonostora Aranyhegy 1 1,1 47 270
Bugac 2 21,4 781 848
Bugacalsómonostor 1 vas- és mangán-talanítás 3,0 52 304
Bugacpusztaháza 1 5,2 99 216
Petőfiszállás 2 8,7 269 1.084
Gátér 1 5,9 389 1.221
Orgovány 2 25,7 1.129 1.221
Kiskunfélegyháza üm. összesen 23 226,1 10.513 20.437
Szentkirály 2 12,7 445 542
Szentkirály Ifj. Ltp. 46 198
Nyárlőrinc 15,3 777
Tiszaalpár 1 43,3 2.148 1.221
Lakitelek 1 55,1 2.796 2.052
Tiszakécske 6 vas-, mangán- és gáztalanítás 115,4 6.208 9.000
Tiszai Regionális összesen 8 213,8 11.152 12.273
Tiszakécske üm. összesen 10 241,8 12.420 13.013
Kunszentmiklós 63,6 3.098 8.000
Dunavecse 35,5 1.621
Tass 7 vas- és mangán-talanítás 47,5 1.408
Szalkszentmárton 1 30,9 1.221
Apostag 23,2 1.013
Dunai Regionális összesen 8 200,7 8.361 8000
Szabadszállás 3 36,2 2.193 1.526
Balázspuszta 1 1,2 53 429
Kunadacs 2 9,7 438 821
Kunpeszér 2 7,8 256 858
Kunszentmiklós üm. összesen 24 255,6 11.301 11.634
Kunszentmárton 3 gáztalanítás 60,5 3.446 2.938
Kunszentmárton – Kungyalu 1 2,4 435
Szelevény 2 16,1 674 1.320
Szelevény – Halesz vízátvétel
Szelevény – Pálóczipuszta 1 gáztalanítás 0,4 264
Tiszakürt – Bogaras 1 2,4 216
Nagyrév 1 14,8 521 4.026
Tiszakürt 1 1,7 621
Tiszainoka 2 gáztalanítás 5,8 243
Tiszainokai Regionális összesen 4 22,3 1.385 4.026
Kunszentmárton üm. összesen 12 104,0 5.505 9.199
Nagykőrös 2 vas- és mangán-talanítás 128,1 7.984 3.840
Kocsér 1 vas- és mangán-talanítás 13,5 560 576
Lajosmizse 6 46,8 2.639 2.226
Ladánybene 2 6,6 375 720
Felsőlajos 2 4,8 196 542
Nagykőrös üm. összesen 13 199,8 11.574 7.904
BÁCSVÍZ Zrt. mindösszesen 122 1.588,7 71.308 101.404

VÍZMINŐSÉGI JELLEMZŐK

Az alföldi réteg-, valamint a parti szűrésű vízbázisból nyert víz egyaránt határérték feletti mennyiségben tartalmaz vasat, mangánt, esetenként arzént, metángázt és ammóniát. Ezt a problémát oldják meg a Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Tasson, (Gudmonfokon) és Tiszakécskén épült nagy kapacitású tisztító művek. Az utóbbi kettő a Duna és a Tisza mentén kiépült kistérségi regionális rendszer számára biztosítja az ivóvizet. Kis kapacitású tisztítómű üzemel Kiskunfélegyháza-Aranyhegyen, Bugacpusztaházán és Bugac-Alsómonostoron.

A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet szerint a BÁCSVÍZ Zrt. által ellátott településeken2009. december 25-ig kellett az Európai Unió előírásainak megfelelő vízminőségetbiztosítani. Ennek megfelelően folyamatban van a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program keretében a jelenleg üzemelő tisztítóművek és vízellátó rendszerek felújítása, hatásfokának javítása. Azokon a településeken, ahol jelenleg nincs vízkezelés, a vízminőség-javítást vízátvétellel vagy tisztítómű építésével kell megoldani.

VÍZMINŐSÉGI PARAMÉTEREK

 

TELEPÜLÉS Víz- keménység
(nk°)
pH-érték
6,9-8,5
HCO3
(mg/l)
NH4
(mg/l)
Kecskemét, Helvécia, Ballószög 14,0 7,5 391 <0,02
Ladánybene 13,2 7,6 359 0,5
Kunbaracs 15,2 7,6 340 0,48
Felsőlajos 14,2 7,6 337 0,27
Lajosmizse 13,7 7,7 331 0,2
Kerekegyháza 13,9 7,6 352 0,96
Kiskunfélegyháza 13,8 7,7 326 0,46
Kiskunfélegyháza-Aranyhegy 14,1 7,7 337 <0,02
Városföld 14,6 7,7 342 0,4
Fülöpjakab 12,0 7,8 260 0,36
Pálmonostora 12,3 7,8 319 0,7
Pálmonostora-Aranyhegy 12,6 7,9 319 0,53
Bugac 11,1 7,8 110 0,36
Bugac-Alsómonostor 12,0 7,9 292 0,5
Bugacpusztaháza 12,6 7,8 304 1,4
Petőfiszállás 12,0 7,8 305 0,61
Gátér 12,8 7,8 318 0,44
Orgovány 13,3 7,8 313 0,4
Tass-Gudmonfok, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Dunavecse, Apostag 15,6 8,1 239 <0,02
Kunadacs 10,8 8,0 383 0,65
Balázspuszta 15,9 7,7 392 <0,02
Kunpeszér 12,6 7,9 400 0,58
Fülöpháza 14,0 7,8 392 0,65
Szabadszállás 12,0 8,1 458 1,66
Tiszakécske 7,1 8,1 450 <0,02
Tiszaalpár 10,8 7,9 406 0,61
Kapásfalu
Lakitelek 10,7 7,9 352 0,3
Szentkirály 14,5 7,8 386 0,36
Szentkirályi ifjúsági lakótelep
Nyárlőrinc 14,8 7,7 390 0,47
Kunszentmárton 4,0 8,1 950 4,8
Kunszentmárton-Kungyalu 4,2 8,1 3,9
Szelevény 3,8 8,1 4,9
Szelevény-Halesz
Szelevény-Pálóczipuszta 4,5 8,1 4,4
Tiszakürt-Bogaras 2,7 8,2 5,3
Nagyrév 3,3 8,1 382 3
Tiszakürt 2,6 8,1 915 6,6
Tiszainoka 3,1 8,0 980 6,6

JOGI ÉS HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS

A VÍZSZOLGÁLTATÁS FOLYAMATÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK

A víziközmű-szolgáltatást döntően befolyásolta az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, amely a korábbi állami tulajdonú közművagyont az önkormányzatoknak adta át, a települések vízellátását pedig kötelező önkormányzati feladatként határozta meg.

A szolgáltatás feltételeit, a támasztott követelményeket törvények, kormány- és miniszteri rendeletek, szabványok és műszaki előírások szabályozzák. Ezek közül legfontosabb a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet a Közműves ivóvízellátásról és a Közműves szennyvízelvezetésről.

E rendelet 3. §-ának megfelelően – a rendeletben meghatározott tartalommal – fogyasztóinkkal szolgáltatási szerződést kötöttünk. Ez tartalmazza a fogyasztó és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint a szolgáltatás feltételeit.

A szolgáltatott ivóvíz minőségi követelményeit a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletírja elő. A rendeletben rögzített vízminőségi jellemzők határértékei megegyeznek az európai uniós előírásokkal.

A vízszolgáltatási folyamatot a hatályos jogszabályi előírásokon kívül társaságunk is szabályozta az MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetésével.

FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK

Működési területünkön a vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenységet öt üzemmérnökség végzi Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós, Tiszakécske és Kunszentmárton központtal, ahol ügyfélszolgálati irodák működnek. Valamennyi helyszínen személyesen lehet intézni a szolgáltatással kapcsolatos ügyeket (vízbekötés-megrendelés, fogyasztói névváltozás bejelentések, vízdíjszámla-befizetés stb.).

A hibabejelentéseket az év minden napján, 0-24 óráig a helyi, illetve a központi diszpécserszolgálat fogadja, és intézkedik az azonnali hibaelhárításról.

Tevékenységünk kiterjed a vízmérők évi 2 alkalommal történő leolvasására, az adatok rögzítésére, valamint a kintlévőség kezelésére.

  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3