Ivóvíz szolgáltatás

VÍZSZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

Társaságunk 58 településen végez közműves ivóvíz-szolgáltatást.

Szolgáltatási tevékenységünk 2014. évben területileg három megyére terjedt ki, a Duna-Tisza közén Bács-Kiskun megye északi területére, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tiszazugi térségre és Pest megyében Apajra és Nagykőrös, Kocsér térségére.A felhasználóink magas szintű kiszolgálása érdekében Társaságunk kecskeméti központja mellett üzemmérnökségeket működtet Kiskunfélegyházán, Tiszakécskén, Kunszentmiklóson, Kunszentmártonban, Nagykőrösön. 2015-től Cegléd központtal új üzemmérnökséget hozunk létre. Vízszolgáltatási alaptevékenységünk a víztermelés, a víztisztítás és a vízelosztás biztosítása az üzemeltetési körünkbe tartozó vízellátó rendszereken. A vízszerzés – az Alföldre jellemzően – védett geológiai környezetben lévő rétegvizekből történik. Kivétel Izsák, ahol sérülékeny geológiai környezetben lévő, sekély mélységű rétegvíz a vízbázis. Ugyancsak kivétel Tass, Gudmon-fok, ahol a Duna-folyam kavicsteraszára telepített sérülékeny geológiai környezetben lévő, sekély mélységű parti szűrésű kutakat üzemeltetünk. A települési ellátó rendszerek többsége egyedi vízbázissal rendelkezik, de működtetünk kistérségi (kecskeméti, kiskunfélegyházi, tiszai, kerekegyházi, bugaci, valamint izsáki-ágasegyházi) és regionális (dunai, tiszazugi) rendszereket is. A víztisztítás során – a korszerű technológiáknak köszönhetően – elsősorban akkor alkalmazunk vegyszereket, ha a közegészségügyi előírások megkövetelik a víz fertőtlenítését. Vízellátó rendszereinkben magas szintű üzembiztonság elérésére és fenntartására törekszünk, így az év minden napján megfelelő minőségben tudunk folyamatos szolgáltatást nyújtani felhasználóink számára. Fejlesztési programjaink célja szolgáltatásunk biztonságának és minőségének további javítása, a hatékonyság növelése.

A települések vízellátó rendszereinek jellemző adatai üzemmérnökségek szerinti bontásban:

KECSKEMÉT

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

KECSKEMÉT

Kecskemét város és kapcsolt települések (Helvécia, Ballószög), településrészek (Hetényegyháza, Méntelek, Katonatelep, Kadafalva, Matkó) vízellátását egy nyomászónával, külön-külön vízbázisra telepített 2 db vízmű telepről szolgáltatott víz biztosítja. Az I. sz. vízműtelep a város nyugati részén található. A hozzá tartozó védőterületen 23 db mélyfúrású kút került kialakításra zárt, kerítéssel körülhatárolt védőterületen. A 200-400 m közötti talpmélységű kutak nyersvize egy közös gyűjtővezetéken keresztül jut a 20 000 m3/nap kapacitású vas és mangántalanító tisztítási technológiára. A tisztított víz tárolására két, egyenként 1500 m3 tároló kapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tározó áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és az Ipoly utcában található víztoronyba. A II. sz. vízműtelep a város déli részén helyezkedik el. A védőterületen 26 db mélyfúrású kút található. A tisztítási technológia folyamata megegyezik az I. sz. vízmű telepen üzemelővel, a telep kapacitása 30 000 m3/nap, a tisztított víz tározására két egyenként 2000 m3-es és két egyenként 1500 m3-es vasbeton térszíni tározó áll rendelkezésre. A vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC, KPE és gömbgrafitos öntöttvas anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-700 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 639 901 m
Tűzcsapok száma:  3 102 db
Vízbekötések száma: 24 603 db

A hálózaton az egyenletes nyomáseloszlást és a fogyasztói vízigény változásának lekövetését, valamint a tűzoltó víz tárolását a közel súlyponti elhelyezkedésű 3.000 m3-es víztorony biztosítja. A vízellátó rendszerről vízátadás történik Ballószög és Helvécia felé.

ÁGASEGYHÁZA

A település vízellátása az Izsák – Ágasegyháza közötti 200 mm átmérőjű távvezetéken keresztül biztosított az izsáki vízellátó rendszerről vízátvétellel. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, azbesztcement anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 13 260 m
Vízbekötések száma: 556 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására Izsákon egy 500 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony található.

BALLÓSZÖG

A település nem rendelkezik önálló vízbázissal, a jelentkező vízigény a kecskeméti vízellátó rendszerről vízátvétellel biztosított. A kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 16 568 m
Tűzcsapok száma: 75 db
Vízbekötések száma: 777 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására a Kecskeméten lévő 3 000 m3 térfogatú vasbeton víztorony szolgál.

FÜLÖPHÁZA

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 4 334 m
Tűzcsapok száma: 12 db
Vízbekötések száma: 170 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

HELVÉCIA

A település nem rendelkezik önálló vízbázissal, a jelentkező vízigény a kecskeméti vízellátó rendszerről vízátvétellel biztosított. A kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-250 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 21 217 m
Tűzcsapok száma: 83 db
Vízbekötések száma: 1 129 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására a Kecskeméten lévő 3 000 m3 térfogatú vasbeton víztorony szolgál.

IZSÁK

A település vízigényét a vízműtelepen található vízbázis látja el, mely egyben az Izsák-Ágasegyháza kistérségi vízellátó rendszer vízbázisa is. A mélységi vízbázist 3 db mélyfúrású kút alkotja. A kutak által termelt víz az egyesített nyersvízgyűjtő vezetéken keresztül jut a 170 m3/h kapacitású vas és mangántalanító tisztítási technológiára. A tisztított víz a hálózati nyomásfokozás előtt a két egyenként 250 m3 tároló kapacitású, vasbeton térfogatú térszíni tározóba kerül. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-250 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 51 600 m
Vízbekötések száma: 2 279 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény tárolására egy 500 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony található.

KEREKEGYHÁZA

A település vízigényét a vízműtelepen lévő 2db és annak közvetlen közelében lévő külön védőterületen található 2 db, összesen 4 db mélyfúrású kút látja el. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-250 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 40 999 m
Tűzcsapok száma:  77 db
Vízbekötések száma: 2 255 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény tárolására egy 500 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony található.

KUNBARACS

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 60-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 5 736 m
Tűzcsapok száma: 13 db
Vízbekötések száma: 227 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

ORGOVÁNY

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 25 173 m
Tűzcsapok száma:  58 db
Vízbekötések száma: 1 133 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 200 m3 tározó kapacitású víztorony található.

VÁROSFÖLD

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 11 295 m
Tűzcsapok száma:  25 db
Vízbekötések száma: 602 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Kiskunfélegyháza város vízellátását a település külterületén, az Alpári úton elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízbázist 7 db mélyfúrású kút alkotja zárt, kerítéssel körül határolt védőterületen. A 200-500 m közötti talpmélységű kutak nyersvize  közös gyűjtővezetéken keresztül jut a 12 000 m3/nap kapacitású vas és mangántalanító tisztítási technológiára. A tisztított víz tárolására összesen 2 000 m3 kapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tározó áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 60-400 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 127 219 m
Tűzcsapok száma: 266 db
Vízbekötések száma: 6397 db

A hálózaton az egyenletes nyomáseloszlást és a fogyasztói vízigény változásának lekövetését, valamint a tűzoltó víz tárolását egy 500 m3-es vasbeton víztorony biztosítja.

KISKUNFÉLEGYHÁZA-ARANYHEGY

A Kiskunfélegyháza közigazgatási területén lévő, de külön vízellátó rendszert képező településrész vízellátását 2 db mélyfúrású biztosítja. A kutak által termelt víz az egyesített nyersvízgyűjtő vezetéken keresztül jut a 144 m3/nap kapacitású vas és mangántalanító tisztítási technológiára, majd azon keresztül a hálózatba. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 4 966 m
Tűzcsapok száma: db
Vízbekötések száma: 52 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

BUGAC

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 21 352 m
Tűzcsapok száma: 50 db
Vízbekötések száma: 786 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

BUGAC-ALSÓMONOSTOR

A közigazgatásilag Bugachoz tartozó Bugac- Alsómonostor önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik. A vízellátását biztosító vízbázist 1 db, a vízműtelep területén található, mélyfúrású kút alkotja. A kútban elhelyezett búvárszivattyú az 50 m3/h kapacitású vas- és mangántalanító szűrőberendezésen keresztül közvetlenül a víztoronyba, illetve a vízhálózatba termeli a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100 mm.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 2 999 m
Tűzcsapok száma: db
Vízbekötések száma: 54 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

BUGACPUSZTAHÁZA

A település vízellátását a vízműtelep védőterületén elhelyezkedő mélyfúrású kút látja el. A termelt víz a 216 m3/d kapacitású arzénmentesítő és vastalanító berendezésen keresztül jut az elosztó hálózatba. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 5 235 m
Tűzcsapok száma: db
Vízbekötések száma: 99 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

FÜLÖPJAKAB

A település vízellátását biztosító vízbázist 1 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kút közvetlenül az elosztóhálózatba termeli a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KM-PVC anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 100 mm.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 4 133 m
Tűzcsapok száma: 15 db
Vízbekötések száma: 182 db

A szükséges hálózati nyomás biztosítására 5 m3 térfogatú hidrofor tartály üzemel.

GÁTÉR

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kútja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 6 176 m
Tűzcsapok száma: 12 db
Vízbekötések száma: 391 db

A szükséges hálózati nyomás biztosítására 5 m3 térfogatú hidrofor tartály üzemel.

 PÁLMONOSTORA

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren nem működik víztisztítási technológia, így a kutakból termelt víz közvetlenül a hálózatba jut. A településen kiépített vízhálózat részben körvezetékes, részben ágvezeték rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 11 000 m
Tűzcsapok száma: 29 db
Vízbekötések száma: 546 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

PÁLMONOSTORA-ARANYHEGY

A közigazgatásilag Pálmonostorához tartozó településrész vízellátását biztosító vízbázist 1 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kút közvetlenül az elosztóhálózatba termeli a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100 mm.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 1 102 m
Tűzcsapok száma: db
Vízbekötések száma: 46 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 25 m3 tározó kapacitású víztorony található.

PETŐFISZÁLLÁS

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren nem működik víztisztítási technológia, így a kutakból termelt víz közvetlenül a hálózatba jut. A településen kiépített vízhálózat részben körvezeték rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100 mm.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 8 720 m
Tűzcsapok száma: 19 db
Vízbekötések száma: 270 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, kihorgonyzott 50 m3 tározó kapacitású acél víztorony található.

 

TISZAKÉCSKE

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

TISZAKÉCSKE

Tiszakécske város vízellátását a település belterületén elhelyezkedő vízműtelep biztosítja, amely a Tiszai Regionális Vízellátó rendszer részét képezi. A vízműtelep vízbázisát 6 db mélyfúrású kút alkotja, melyek négy egymástól független, kerítéssel körülkerített, zárt védőterületen helyezkednek el. A kútpárok 250-400 m mélységű rétegekre vannak telepítve. A kutak vizében található határérték feletti metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz a két egyenként 150 m3 térfogatú átmeneti tározóba kerül. A 9 000 m3/nap tisztítási technológiával eltávolításra kerül a nyersvízben lévő határérték feletti ammónium, vas és mangán. A tisztított víz tárolására két, egyenként 500 m3 kapacitású, acél szerkezetű térszíni tározó áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A tisztított víz fertőtlenítése klórdioxiddal történik. A vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-400 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 118 950 m
Tűzcsapok száma: 194 db
Vízbekötések száma: 6 210 db

A hálózaton az egyenletes nyomáseloszlást és a fogyasztói vízigény változásának lekövetését, valamint a tűzoltó víz tárolását egy 1 000 m3-es acél szerkezetű víztorony biztosítja. A „Tiszai” regionális vízellátó rendszeren Tiszakécskén vízátadás történik az alábbi településrészek felé: Lakitelek, Tiszaalpár.

JÁSZKARAJENŐ

A település vízellátását a település belterületén elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízműtelep vízbázisát 3 db mélyfúrású kút alkotja, melyek 225-260 m talpmélységűek. A kutak vizében található határérték feletti metántartalom eltávolítása a gáztalanító berendezésen keresztül történik, ahonnan a közbenső tározóba kerül a víz. Az ammónium, vas és mangán eltávolítására tisztítási technológia létesült, 20 m3/óra kapacitással. A kezelt víz tárolására 30 m3 kapacitású térszíni tározó áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 20 514 m

A hálózaton az egyenletes nyomáseloszlást és a fogyasztói vízigény változásának lekövetését, valamint a tűzoltó víz tárolását egy 200 m3-es acél szerkezetű víztorony biztosítja.

LAKITELEK

A település vízellátását, amely a Tiszai Regionális rendszer részét képezi, a Tiszakécske- Lakitelek és Tiszaalpár- Lakitelek között húzódó 200 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a tiszakécskei és részben a tiszaalpári vízbázis látja el. Lakitelek- Kapásfalun a Regionális rendszerről történő vízátvétel mellett 1 db mélyfúrású tartalék kút áll rendelkezésre. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 60-250 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 56 192 m
Tűzcsapok száma: 93 db
Vízbekötések száma: 2 796 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására a „tiszai” vízellátó rendszeren Tiszakécskén egy 1 000 m3 és Lakitelken egy 500 m3 térfogatú acél víztorony található.

NYÁRLŐRINC

A település vízellátását biztosító vízbázis 3 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KM-PVC anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 15 547 m
Tűzcsapok száma: 46 db
Vízbekötések száma: 786 db

A szükséges hálózati nyomás biztosítására 5 m3 térfogatú hidrofor tartály üzemel.

SZENTKIRÁLY

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-100 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 12 677 m
Tűzcsapok száma: 35 db
Vízbekötések száma: 495 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

TISZAALPÁR

A település vízellátását, amely a Tiszai Regionális rendszer részét képezi, a Tiszakécske- Lakitelek – Tiszaalpár között húzódó 200 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a tiszakécskei és részben a tiszaalpári vízbázis látja el. A tiszaalpári vízbázison 1 db mélyfúrású kút található különálló, kerítéssel körülkerített, zárt védőterületen. A kútból kitermelt víz tisztítás nélkül, közvetlenül a vízellátó hálózatba jut. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 43 902 m
Tűzcsapok száma: 81 db
Vízbekötések száma: 2 147 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására a „tiszai” vízellátó rendszeren Tiszakécskén egy 1 000 m3 és Lakitelken egy 500 m3 térfogatú acél víztorony található.

 

KUNSZENTMIKLÓS

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

KUNSZENTMIKLÓS

A település vízellátását, amely a Dunai Regionális Vízellátó rendszer részét képezi, a Tass- Kunszentmiklós közötti 400 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a Tass, Gudmon-foki vízbázis látja el. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-400 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 68 246 m
Tűzcsapok száma: 128 db
Vízbekötések száma: 3 150 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására a „dunai” vízellátó rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3 és Dunavecsén egy 1000 m3 térfogatú acél víztorony található.

APAJ

A településen meglévő vízműtelep területén található kút a kitermelhető víz minősége miatt tartalékba helyezésre került, így a település vízellátása a Kunszentmiklós – Apaj közötti 150 mm átmérőjű távvezetéken keresztül vízátvétellel a Kunszentmiklósi vízhálózatról biztosított, amely része a Tass, Gudmon-foki vízbázisra kiépített Dunai Regionális Vízellátó rendszernek. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 17 685 m
Tűzcsapok száma: 14 db
Vízbekötések száma: 395 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

APOSTAG

A település vízellátását, amely a Dunai Regionális Vízellátó rendszer részét képezi, a Tass- Apostag közötti 300 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a Tass, Gudmon-foki vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 23 486 m
Tűzcsapok száma: 63 db
Vízbekötések száma: 1 015 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására a „dunai” vízellátó rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3-es vasbeton és Dunavecsén egy 1000 m3 térfogatú acél víztorony található.

DUNAVECSE

A település vízellátását, amely a Dunai Regionális Vízellátó rendszer részét képezi,a Tass- Apostag – Dunavecse közötti 300 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a Tass, Gudmon-foki vízbázis látja el. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekbőláll, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 35 579 m
Tűzcsapok száma: 101 db
Vízbekötések száma: 1 820 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására a „dunai” vízellátó rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3 és Dunavecsén egy 1000 m3 térfogatú acél víztorony található.

KUNADACS

A település vízellátását biztosító vízbázist 3 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 9 623 m
Tűzcsapok száma: 17 db
Vízbekötések száma: 440 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

KUNPESZÉR

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 60-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 8 374 m
Tűzcsapok száma: 24 db
Vízbekötések száma: 281 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

SZABADSZÁLLÁS

A település vízellátását biztosító vízbázist 3 db mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren nem működik víztisztítási technológia, így a kutakból termelt víz közvetlenül a hálózatba jut. A településen kiépített vízhálózat részben körvezetékes, részben ágvezeték rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-250 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 36 746 m
Tűzcsapok száma: 95 db
Vízbekötések száma: 2 199 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 500 m3 tározó kapacitású víztorony található.

SZABADSZÁLLÁS-BALÁZSPUSZTA

A közigazgatásilag Szabadszálláshoz tartozó településrész vízellátását biztosító vízbázist 1 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kút közvetlenül az elosztóhálózatba termeli a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, azbesztcement és KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-100 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 1 459 m
Tűzcsapok száma: db
Vízbekötések száma: 53 db

A szükséges hálózati nyomás biztosítására 50 m3 térfogatú hidrofor tartály üzemel.

SZALKSZENTMÁRTON

A település vízellátását, amely a Dunai Regionális Vízellátó rendszer részét képezi, a Tass- Szalkszentmárton közötti 400 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a Tass, Gudmon-foki vízbázis látja el. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 30 915 m
Tűzcsapok száma: 62 db
Vízbekötések száma: 1 290 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására a „dunai” vízellátó rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3 és Dunavecsén egy 1000 m3 térfogatú acél víztorony található.

TASS

A település vízigényét a település határában található Gudmon-foki vízbázis látja el, mely egyben a „Dunai” kistérség vízellátó rendszer vízbázisa is. Tass vízellátása a regionális rendszerről biztosított. A parti szűrésű vízbázist 11 db mélyfúrású kút alkotja, melyek közül 6 db üzemel. A kutak által termelt víz az egyesített nyersvízgyűjtő vezetéken keresztül jut a 8000 m3/d kapacitású vas és mangántalanító tisztítási technológiára. A tisztított víz a hálózati nyomásfokozás előtt a két, egyenként 750 m3 tároló kapacitású, vasbeton térszíni tározóba kerül. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-400 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 47 817 m
Tűzcsapok száma: 59 db
Vízbekötések száma: 1 517 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény tárolására a „dunai” vízellátó rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3 –es vasbeton és Dunavecsén egy 1000 m3 térfogatú acél víztorony található.

A dunai vízellátó rendszerről vízátadás történik az alábbi településrészek felé:

  • Apaj
  • Apostag
  • Dunavecse
  • Kunszentmiklós
  • Szalkszentmárton
  • Tass

KUNSZENTMÁRTON

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

KUNSZENTMÁRTON

A település vízellátását biztosító vízbázist 4 db mélyfúrású kút alkotja. A kutak vizében található határérték feletti metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz a 3db egyenként 100 m3 térfogatú térszíni tározóba, majd közbenső nyomásfokozást követően az elosztó hálózatba kerül. A hálózatba táplált víz fertőtlenítése klórdioxiddal történik. A településen kiépített vízhálózat részben körvezetékes, részben ágvezeték rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 63 603 m
Tűzcsapok száma: 114 db
Vízbekötések száma: 3 910 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 500 m3 tározó kapacitású víztorony található.

KUNSZENTMÁRTON-KUNGYALU

A Kunszentmárton közigazgatási területéhez tartozó Kungyalu településrész vízellátását biztosító vízbázist 1 db mélyfúrású alkotja. A kutakban található határérték feletti metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz az összesen 15 m3 térfogatú térszíni tározóba kerül, majd közbenső nyomásfokozást követően az elosztó hálózatba. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, azbesztcement anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100 mm.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 2350 m
Vízbekötések száma: 140 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

CIBAKHÁZA

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A kitermelt vízben található határérték felett metán gáz eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz az 50 m3 térfogatú térszíni tározóba kerül, majd közbenső nyomásfokozást és fertőtlenítést követően jut az elosztó hálózatba. A településen kiépített vízhálózat részben körvezetékes, részben ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-100 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 42 277 m
Tűzcsapok száma: 102 db
Vízbekötések száma: 1 844 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

CSÉPA

A település vízellátását a Csépa- Tiszasas- Tiszaug regionális vízellátó rendszer biztosítja. A vízbázis Csépán található, ahol 2 db mélyfúrású kút áll rendelkezésre. A kutakból kinyerhető vízből a határérték feletti metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz tározására 2 db egyenként 100 m3 térfogatú vasbeton térszíni víztároló szolgál. A hálózatba táplált víz fertőtlenítése klórdioxiddal történik. A településen kiépített vízhálózat részben körvezetékes, részben ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 45 000 m
Vízbekötések száma: 1 014 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 200 m3 tározó kapacitású víztorony található.

CSERKESZŐLŐ

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kinyerhető vízben található határérték felett metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített és fertőtlenített víz az 100 m3 térfogatú vasbeton szerkezetű térszíni tározóba, majd közbenső nyomásfokozást követően az elosztó hálózatba kerül. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 45 507 m
Tűzcsapok száma: 102 db
Vízbekötések száma: 1 677 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található. A Cserkeszőlői vízellátó rendszerről vízátadás történik az alábbi településrészek felé: Tiszakürt- Bogaras, Szelevény- Halesz.

MARTFŰ

A település vízellátását biztosító vízbázist 4 db mélyfúrású kút alkotja. A kutak vizében található határérték feletti metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz az összesen 500 m3 térfogatú térszíni tározóba, majd közbenső nyomásfokozást követően az elosztó hálózatba kerül. A településen kiépített vízhálózat részben körvezetékes, részben ágvezeték rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 47 500 m
Tűzcsapok száma: 100 db
Vízbekötések száma: 3 254 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 200 m3 tározó kapacitású víztorony található.

NAGYRÉV

A település vízellátását, amely a Tiszainoka- Tiszakürt- Nagyrév regionális vízellátó rendszer részét képezi, a Tiszainoka-Nagyrév közötti 300 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a Tiszainokai vízbázis látja el. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 50-300 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 23 870 m
Vízbekötések száma: 530 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására Tiszainoka külterületén egy acél szerkezetű, 156 m3 tározó kapacitású víztorony található.

ÖCSÖD

A település vízellátását biztosító vízbázist 4 db mélyfúrású kút alkotja. A kutakból termelt víz az összesen 100 m3 térfogatú térszíni tározóba, majd közbenső nyomásfokozást követően az elosztó hálózatba kerül. A településen kiépített vízhálózat részben körvezetékes, részben ágvezeték rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-125 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 27 891 m
Tűzcsapok száma: 92 db
Vízbekötések száma: 1 638 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 200 m3 tározó kapacitású víztorony található.

SZELEVÉNY

A település vízellátását biztosító vízbázist 1 db mélyfúrású kút alkotja. A kút vizében található határérték feletti metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz a 100 m3 térfogatú térszíni tározóba kerül, majd közbenső nyomásfokozást követően az elosztó hálózatba. A tisztított víz fertőtlenítése klórgázzal történik. A településen kiépített vízhálózat részben körvezeték rendszerű, jellemzően azbesztcement és KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 15 581 m
Vízbekötések száma: 610 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

SZELEVÉNY-HALESZ

A közigazgatásilag Szelevényhez tartozó településrész vízellátása vízátvétellel Cserkeszőlőről biztosított. A településen kiépített vízhálózat ágvezeték rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-80 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 5 500 m
Vízbekötések száma: 653 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására Cserkeszőlőn acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

SZELEVÉNY-PÁLÓCZIPUSZTA

A közigazgatásilag Szelevényhez tartozó településrész vízellátását biztosító vízbázist 1 db mélyfúrású alkotja. A kút vizében található határérték feletti metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz az 5 m3 térfogatú tározóba, majd az elosztó hálózatba kerül. A településen kiépített vízhálózat ágvezeték rendszerű, KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80 mm.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 900 m
Tűzcsapok száma: db
Vízbekötések száma: 17 db

TISZAINOKA

A település vízellátását biztosító vízbázist, amely a Tiszainoka- Tiszakürt- Nagyrév regionális vízellátó rendszer részét képezi, 2 db mélyfúrású kút alkotja. A kutak vizében található határérték feletti metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz a 150 m3 térfogatú vasbeton szerkezetű térszíni tározóba, majd közbenső nyomásfokozást követően az elosztó hálózatba kerül. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú, 50-300 mm átmérőjű csővezetékekből áll.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 6 328 m
Vízbekötések száma: 232 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására Tiszainoka külterületén egy acél szerkezetű, 156 m3 tározó kapacitású víztorony található. A Tiszainokai vízellátó rendszerről vízátadás történik az alábbi településrészek felé: Tiszakürt, Nagyrév.

TISZAKÜRT

A település vízellátását, amely a Tiszainoka- Tiszakürt- Nagyrév regionális vízellátó rendszer részét képezi, a Tiszainoka- Tiszakürt közötti 300 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a Tiszainokai vízbázis látja el. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 50-300 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 19 173 m
Vízbekötések száma: 595 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására Tiszainoka külterületén egy acél szerkezetű, 156 m3 tározó kapacitású víztorony található.

TISZAKÜRT-BOGARAS

A közigazgatásilag Tiszakürthöz tartozó településrész vízellátása vízátvétellel Cserkeszőlőről biztosított. A településen kiépített vízhálózat ágvezeték rendszerű, KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-80 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 2 360 m
Tűzcsapok száma: db
Vízbekötések száma: 49 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására Cserkeszőlőn acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

TISZASAS

A település vízellátását, amely a Csépa- Tiszasas- Tiszaugi Regionális Vízellátó rendszer részét képezi, a Csépa – Tiszasas közötti 300 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a csépai vízbázis látja el. A településen kiépített vízhálózat részben körvezetékes, részben ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC és KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-200 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 21 800 m
Vízbekötések száma: 680 db

A csépai regionális vízellátó rendszeren a vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 200 m3 tározó kapacitású víztorony található.

TISZAUG

A település vízellátását, amely a Csépa- Tiszasas- Tiszaugi Regionális Vízellátó rendszer részét képezi,a Csépa – Tiszasas – Tiszaug közötti 300 mm átmérőjű távvezetéken keresztül a csépai vízbázis látja el. A településen kiépített vízhálózat részben körvezetékes, részben ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 22 700 m
Vízbekötések száma: 445 db

A csépai regionális vízellátó rendszeren a vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 200 m3 tározó kapacitású víztorony található.

 

NAGYKŐRÖS

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

NAGYKŐRÖS

Nagykőrös város vízellátását a település külterületén elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízbázist 4 db mélyfúrású kút alkotja. A 200-500 m közötti talpmélységű kutak nyersvize innen egy közös gyűjtővezetéken keresztül jut a 3 680 m3/nap kapacitású vas és mangántalanító tisztítási technológiára. A tisztított víz tárolására összesen 2 000 m3 kapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tározó áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 123 692 m
Tűzcsapok száma: 325 db
Vízbekötések száma: 6 446 db

A hálózaton az egyenletes nyomáseloszlást és a fogyasztói vízigény változásának lekövetését, valamint a tűzoltó víz tárolását egy 700 m3-es vasbeton víztorony biztosítja.

FELSŐLAJOS

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100 mm.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 5 610 m
Tűzcsapok száma: 18 db
Vízbekötések száma: 199 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

KOCSÉR

A település vízellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak által termelt víz tisztítására vas és mangántalanító technológia létesült. A termelt víz a tisztítást követően közvetlenül a települési elosztóhálózatba jut. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 13 462 m
Tűzcsapok száma: 56 db
Vízbekötések száma: 504 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

LADÁNYBENE

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 6 645 m
Tűzcsapok száma: 18 db
Vízbekötések száma: 377 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

LAJOSMIZSE

Lajosmizse város vízigényét 5 db mélyfúrású kút látja el, melyek zárt, kerítéssel körülhatárolt védőterületeken helyezkednek el. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, így a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-250 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 55 300 m
Tűzcsapok száma: 132 db
Vízbekötések száma: 2 678 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény tárolására egy 200 m3 térfogatú vasbeton szerkezetű víztorony található.

CEGLÉD

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

CEGLÉD

Cegléd város vízellátását a település külterületén elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízbázist 8 db mélyfúrású kút alkotja, melyek közül 2 db a vízműtelepen, 6 db külső, kerítéssel körül határolt védőterületen található. A vízműtelepen lévő 2 db kút közvetlenül a 9.800 m3/nap kapacitású vas és mangántalanító tisztítási technológiára, a külső védterületi kutak fertőtlenítés után közvetlenül a hálózatra termelnek. A tisztított víz tárolására összesen 3.000 m3 kapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tározó áll rendelkezésre. A tisztított víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-400 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 200 312 m

Cegléd város vízhálózatán az egyenletes nyomáseloszlást és a fogyasztói vízigény változásának lekövetését, valamint a tűzoltó víz tárolását egy 600 m3-es vasbeton víztorony biztosítja. A településhez tartozó Budai úti városrészen a megfelelő hálózati nyomás biztosítása érdekében az átadási ponton történő nyomásfokozást követően egy 50 m3-es acél szerkezetű hidroglóbusz áll rendelkezésre.

CEGLÉDBERCEL

A település vízellátását biztosító vízbázist 4 db mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia kiépítve, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 31 469 m

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges oltóvíz igény biztosítására összesen 300 m3 térfogatú magas ponti vasbeton szerkezetű térszíni tároló van a településen.

CSEMŐ

A település vízellátását a vízműtelep védőterületén elhelyezkedő 2 db mélyfúrású 100-160 m talpmélységű kút látja el. A termelt víz a 24 m3/óra kapacitású vas és mangántalanító berendezésen keresztül közvetlenül az elosztó hálózatba jut. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 15 217 m

A vízigények kiegyenlítése, a szükséges hálózati nyomás biztosítása és oltóvíz tárolása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tározó kapacitású víztorony található.

MIKEBUDA

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db 200-220 m talpmélységű mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű, azbesztcement anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-100 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 6 183 m
Tűzcsapok száma: 28 db
Vízbekötések száma: 253 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m3 tározó kapacitású víztorony található.

NYÁRSAPÁT

A település vízellátását a település belterületén elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízműtelep vízbázisát 2 db mélyfúrású kút alkotja, melyek 160-260 m talpmélységűek. A kutak vizében található határérték feletti metán eltávolítása a vízműtelepen lévő gáztalanító berendezésen keresztül történik. A gázmentesített víz a 26 m3/óra kapacitású vas és mangán szűrőberendezésre jut. A tisztított víz tárolására összesen 100 m3 kapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tározó áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A vízhálózat körvezetékes rendszerű, KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 16 940 m

A hálózaton az egyenletes nyomáseloszlást és a fogyasztói vízigény változásának lekövetését, valamint a tűzoltó víz tárolását egy 50 m3-es acél szerkezetű víztorony biztosítja.

TÖRTEL

A település vízellátását a település belterületén elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízműtelep vízbázisát 3 db mélyfúrású kút alkotja, melyek 275-300 m talpmélységűek. A kutak vizében található határérték feletti ammónium, vas és mangán eltávolítására tisztítási technológia létesült, 35 m3/óra kapacitással. A metántartalom eltávolítása gáztalanító berendezésen keresztül történik. A kezelt víz tárolására 100 m3 kapacitású térszíni tározó áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A tisztított víz fertőtlenítése klórgáz adagolásával történik. A vízhálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízhálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 32 551 m

A hálózaton az egyenletes nyomáseloszlást és a fogyasztói vízigény változásának lekövetését, valamint a tűzoltó víz tárolását egy 200 m3-es acél szerkezetű víztorony biztosítja.

 


  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3