Ivóvíz szolgáltatás

VÍZSZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

Társaságunk 58 településen végez közműves ivóvíz-szolgáltatást.

Szolgáltatási tevékenységünk 2014. évben területileg három megyére terjedt ki, a Duna-Tisza közén Bács-Kiskun megye északi területére, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tiszazugi térségre és Pest megyében Apajra és Nagykőrös, Kocsér térségére.A felhasználóink magas szintű kiszolgálása érdekében Társaságunk kecskeméti központja mellett üzemmérnökségeket működtet Kiskunfélegyházán, Tiszakécskén, Kunszentmiklóson, Kunszentmártonban, Nagykőrösön. 2015-től Cegléd központtal új üzemmérnökséget hozunk létre. Vízszolgáltatási alaptevékenységünk a víztermelés, a víztisztítás és a vízelosztás biztosítása az üzemeltetési körünkbe tartozó vízellátó rendszereken. A vízszerzés – az Alföldre jellemzően – védett geológiai környezetben lévő rétegvizekből történik. Kivétel Izsák, ahol sérülékeny geológiai környezetben lévő, sekély mélységű rétegvíz a vízbázis. Ugyancsak kivétel Tass, Gudmon-fok, ahol a Duna-folyam kavicsteraszára telepített sérülékeny geológiai környezetben lévő, sekély mélységű parti szűrésű kutakat üzemeltetünk. A települési ellátó rendszerek többsége egyedi vízbázissal rendelkezik, de működtetünk kistérségi (kecskeméti, kiskunfélegyházi, tiszai, kerekegyházi, bugaci, valamint izsáki-ágasegyházi) és regionális (dunai, tiszazugi) rendszereket is. A víztisztítás során – a korszerű technológiáknak köszönhetően – elsősorban akkor alkalmazunk vegyszereket, ha a közegészségügyi előírások megkövetelik a víz fertőtlenítését. Vízellátó rendszereinkben magas szintű üzembiztonság elérésére és fenntartására törekszünk, így az év minden napján megfelelő minőségben tudunk folyamatos szolgáltatást nyújtani felhasználóink számára. Fejlesztési programjaink célja szolgáltatásunk biztonságának és minőségének további javítása, a hatékonyság növelése.

A települések vízellátó rendszereinek jellemző adatai üzemmérnökségek szerinti bontásban:

KECSKEMÉT

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

KECSKEMÉT

Kecskemét Város vízellátását egy nyomászónával, külön-külön vízbázisra telepített 2 db vízműtelepről szolgáltatott víz biztosítja. Az I. sz. vízműtelep a város nyugati részén található. A hozzá tartozó védőterületen 23 db, a 106,6 m – 267,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút került kialakításra zárt, kerítéssel körülhatárolt védőterületen. A kutak által termelt víz a 16 500 m3/nap kapacitású vas-, mangán-, arzén- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klór-dioxiddal történik. A tisztított víz tárolására 2×1.500 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A II. sz. vízműtelep a város déli részén helyezkedik el. A védőterületen 26 db, a 132,0 m – 410,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút található. A víztisztítási és fertőtlenítési technológia folyamata megegyezik az I. sz. vízműtelepen üzemelővel. A telep kapacitása 24 000 m3/nap. A tisztított víz tárolására 2×2.000 m3 + 2×1.500 m3 tárolókapacitású vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz mindkét vízműtelepről nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, acél, horganyzott acél, PVC, KM-PVC, KPE, DUCTIL és gömbgrafitos öntöttvas anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-700 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 618 530 m
Tűzcsapok száma:  2 535 db
Közkifolyók száma: 142 db
Vízbekötések száma: 26 972 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 3 000 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre az Ipoly utcában. A vízellátó rendszerről vízátadás történik Ballószög és Helvécia felé.

ÁGASEGYHÁZA

Az Izsák-Ágasegyháza Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása az Izsák – Ágasegyháza közötti 200 mm átmérőjű vezetéken keresztül, az izsáki vízellátó rendszerről történő vízátvétellel biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 16 214 m
Tűzcsapok száma: 36 db
Közkifolyók száma: 3 db
Vízbekötések száma: 585 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából 100 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre a településen.

BALLÓSZÖG

A Kecskemét Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település nem rendelkezik önálló vízbázissal, a jelentkező vízigény a kecskeméti vízhálózatról történő vízátvétellel biztosított. A kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, acél, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 24 283 m
Tűzcsapok száma: 95 db
Közkifolyók száma: 2 db
Vízbekötések száma: 1109 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítésére, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítására a Kecskeméten lévő 3 000 m3 térfogatú vasbeton szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

FELSŐLAJOS

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 76,0 m – 169,6 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású alkotja. A vízellátó rendszeren nincs vízkezelési technológia kiépítve, a kutak közvetlenül a vízelosztó hálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80 – 110 mm.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 6 803 m
Tűzcsapok száma: 25 db
Vízbekötések száma: 227 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 50 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

FÜLÖPHÁZA

A Kerekegyháza Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása a Kerekegyháza – Fülöpháza között kiépült 110 mm átmérőjű vezetéken keresztül a kerekegyházai vízellátó rendszerről történő vízátvétellel biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-110 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 9 303 m
Tűzcsapok száma: 22 db
Közkifolyók száma: 1 db
Vízbekötések száma: 189 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 50 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

FÜLÖPSZÁLLÁS

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 72,7 m – 79,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző sekély mélységű kút alkotja. A kutakból kitermelt víz az 572 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és ammóniummentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klórozással történik. A tisztított víz tárolására 50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör- részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 50-160 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 24 910 m
Tűzcsapok száma:  59 db
Vízbekötések száma: 901 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 térfogatú víztorony áll rendelkezésre a településen.

HELVÉCIA

A Kecskemét Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település nem rendelkezik önálló vízbázissal, a jelentkező vízigény a kecskeméti vízhálózatról történő vízátvétellel biztosított. A kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-250 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 39 168 m
Tűzcsapok száma: 150 db
Közkifolyók száma: 3 db
Vízbekötések száma: 1 370 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítésére, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítására a Kecskeméten lévő 3 000 m3 térfogatú vasbeton szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

IZSÁK

A település vízigényét a vízműtelepen található vízbázis látja el, mely egyben az Izsák-Ágasegyháza vízellátó rendszer vízbázisa. A vízbázist 2 db, a 13,4 m – 64,8 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző sekély mélységű kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 2 120 m3/nap kapacitású vas-, mangán-, arzén- és ammóniummentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klórozással történik. A tisztított víz tárolására 2×200 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 63-250 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 58 824 m
Tűzcsapok száma: 139 db
Közkifolyók száma: 6 db
Vízbekötések száma: 2 308 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 500 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen. Az izsáki vízhálózatról vízátadás történik Ágasegyháza felé.

KEREKEGYHÁZA

A település vízigényét a vízműtelepen lévő 3 db és annak közvetlen közelében lévő külön védőterületen található 1 db, összesen 4 db, a 99,0 m – 306,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút biztosítja. A kutakból kitermelt víz a 2 540 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klórozással történik. A tisztított víz tárolására 2×50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 63-250 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 40 609 m
Tűzcsapok száma:  134 db
Közkifolyók száma: 31 db
Vízbekötések száma: 2 410 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 500 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen. A vízellátó rendszerről vízátadás történik Fülöpháza és Kunbaracs felé.

KUNBARACS

A Kerekegyháza Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 160 mm átmérőjű vezetéken keresztül a kerekegyházai vízbázisról biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 60-160 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 8 821 m
Tűzcsapok száma: 19 db
Közkifolyók száma: 6 db
Vízbekötések száma: 228 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

LADÁNYBENE

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 110,0 m – 215,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren nincs vízkezelési technológia kiépítve, a kutak közvetlenül a vízelosztó hálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-160 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 5 967 m
Tűzcsapok száma: 24 db
Közkifolyók száma: 5 db
Vízbekötések száma: 404 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

LAJOSMIZSE

Lajosmizse város vízigényét 4 db, a 105,0 m – 284,5 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút biztosítja, melyek zárt, kerítéssel körülhatárolt védőterületeken helyezkednek el. A kutakból kitermelt víz az 2 300 m3/nap kapacitású vas- és mangánmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klórozással történik. A tisztított víz tárolására 2×100 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-315 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 62 186 m
Tűzcsapok száma: 194 db
Közkifolyók száma: 44 db
Vízbekötések száma: 3 022 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 500 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

ORGOVÁNY

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 121,0 m – 280,5 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 667 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és arzénmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 2×50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 26 169 m
Tűzcsapok száma:  72 db
Közkifolyók száma: 9 db
Vízbekötések száma: 1 151 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

TABDI

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 66,0 m – 110,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző sekély mélységű kút alkotja.

A kutakból kitermelt víz az 572 m3/nap kapacitású vas-, mangán-, arzén- és ammóniummentesítő technológiára jut. A hálózatba táplált víz fertőtlenítése nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 25 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba.

A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör- részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 14 459 m
Tűzcsapok száma:  54 db
Vízbekötések száma: 454 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 térfogatú víztorony áll rendelkezésre a településen.

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Kiskunfélegyháza város vízellátását a település külterületén, az Alpári úton elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízbázist 7 db, a 135,0 m – 347,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja, melyek zárt, kerítéssel körülhatárolt védőterületen helyezkednek el. A kutakból kitermelt víz a 12 000 m3/nap kapacitású vas- és mangánmentesítő technológiára jut. A hálózatba táplált víz fertőtlenítése klórozással történik. A tisztított víz tárolására összesen 2 000 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, gömbgrafitos öntöttvas, KM-PVC, PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-400 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 198 052 m
Tűzcsapok száma: 592 db
Közkifolyók száma: 89 db
Vízbekötések száma: 8 163 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából vasbeton szerkezetű, 1 500 m3 + acél szerkezetű, 50 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a városban. A vízellátó rendszerről vízátadás történik az alábbi települések irányába: Fülöpjakab, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora

BUGAC

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 164,2 m – 300,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz az 500 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és arzénmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 2×25 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 27 732 m
Tűzcsapok száma: 70 db
Közkifolyók száma: 11 db
Vízbekötések száma: 868 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre. A vízellátó rendszerről vízátadás történik Bugacpusztaháza felé.

BUGAC-ALSÓMONOSTOR

A közigazgatásilag Bugachoz tartozó településrész önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik. A vízellátását biztosító vízbázist 1 db, a vízműtelep területén található, a 154,2 m – 189,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kútból kitermelt víz a 40 m3/nap kapacitású vas- és mangánmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése nátrium-hipoklorittal történik, majd közvetlenül a víztoronyba, illetve a vízhálózatba kerül. A településrészen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 100 mm.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 2 999 m
Tűzcsapok száma: db
Közkifolyók száma: 2 db
Vízbekötések száma: 72 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 50 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.

BUGACPUSZTAHÁZA

A Bugac Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása az Bugac – Bugacpusztaháza között kiépült 110 mm átmérőjű vezetéken keresztül a bugaci vízellátó rendszerről történő vízátvétellel biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 6 671 m
Tűzcsapok száma: 13 db
Közkifolyók száma: 1 db
Vízbekötések száma: 116 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 50 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.

FÜLÖPJAKAB

A Kiskunfélegyháza Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása az Kiskunfélegyháza – Fülöpjakab között kiépült 110 mm átmérőjű vezetéken keresztül a kiskunfélegyházai vízellátó rendszerről történő vízátvétellel biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80 – 110 mm.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 5 814 m
Tűzcsapok száma: 22 db
Közkifolyók száma: 5 db
Vízbekötések száma: 224 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából 50 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre a településen.

GÁTÉR

A Kiskunfélegyháza Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása az Kiskunfélegyháza – Gátér között kiépült 250 és 160 mm átmérőjű vezetéken keresztül a kiskunfélegyházai vízellátó rendszerről történő vízátvétellel biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-160 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 6 914 m
Tűzcsapok száma: 20 db
Közkifolyók száma: 8 db
Vízbekötések száma: 395 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 50 m3 térfogatú víztorony áll rendelkezésre a településen.

 PÁLMONOSTORA

A Kiskunfélegyháza Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 200 és 160 mm átmérőjű vezetéken keresztül a kiskunfélegyházai vízellátó rendszerről történő vízátvétellel biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-160 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 16 711 m
Tűzcsapok száma: 40 db
Közkifolyók száma: 12 db
Vízbekötések száma: 587 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 50 m3 + 25 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

PETŐFISZÁLLÁS

A Kiskunfélegyháza Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 160 mm átmérőjű vezetéken keresztül a kiskunfélegyházai vízellátó rendszerről történő vízátvétellel biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 19 197 m
Tűzcsapok száma: 42 db
Közkifolyók száma: 5 db
Vízbekötések száma: 296 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű 50 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

KUNSZÁLLÁS

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 156,0 m – 284,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz az 506 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és arzénmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 2×25 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-110 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 15 601 m
Tűzcsapok száma: 42 db
Közkifolyók száma: 7 db
Vízbekötések száma: 652 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából 50 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre a településen.

VÁROSFÖLD

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 181,0 m – 256,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz az 500 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és arzénmentesítő technológiára jut. A hálózatba táplált víz fertőtlenítése nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 2×25 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 63-150 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 12 571 m
Tűzcsapok száma:  43 db
Közkifolyók száma: 4 db
Vízbekötések száma: 622 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

TISZAKÉCSKE

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

TISZAKÉCSKE

Tiszakécske város vízellátását a település belterületén elhelyezkedő vízműtelep biztosítja, amely a Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képezi. A vízműtelep vízbázisát 6 db, a 211,5 m – 398,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja, melyek négy egymástól független, kerítéssel körülkerített, zárt védőterületen helyezkednek el. A kutakból kitermelt víz a 9 000 m3/nap kapacitású gáztalanító, vas- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klór-dioxiddal történik. A tisztított víz tárolására 2×500 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-400 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 111 160 m
Tűzcsapok száma: 277 db
Közkifolyók száma: 25 db
Vízbekötések száma: 6 361 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű 1 000 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen. A vízellátó rendszerről vízátadás történik Lakitelek felé.

JÁSZKARAJENŐ

A település vízellátását a belterületen elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízműtelep vízbázisát 3 db, a 191,5 m – 250,5 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 425 m3/nap kapacitású gáztalanító, vas-, ammónium- és arzénmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 30 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 22 785 m
Tűzcsapok száma: 35 db
Vízbekötések száma: 1 158 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.

LAKITELEK

A település vízellátását, amely a Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képezi, a Tiszakécske- Lakitelek és Tiszaalpár- Lakitelek között húzódó 200 mm átmérőjű vezetéken keresztül a tiszakécskei és részben a tiszaalpári vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 54 835 m
Tűzcsapok száma: 98 db
Közkifolyók száma: 13 db
Vízbekötések száma: 2 863 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszeren Tiszakécskén egy 1 000 m3 és Lakitelken egy 500 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

NYÁRLŐRINC

A település vízellátását biztosító vízbázis 3 db, a 283,5 m – 480,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású alkotja.
A kutakból kitermelt víz az 500 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klór-dioxiddal történik. A tisztított víz tárolására 2×25 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 16 676 m
Tűzcsapok száma: 52 db
Közkifolyók száma: 12 db
Vízbekötések száma: 819 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

SZENTKIRÁLY

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, az 57,0 m – 226,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren nincs vízkezelési technológia kiépítve, a kutak közvetlenül a vízelosztó hálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-110 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 13 680 m
Tűzcsapok száma: 40 db
Közkifolyók száma: 5 db
Vízbekötések száma: 537 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

TISZAALPÁR

A Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátását 2 db, a 317,8 m – 380,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút biztosítja, melyek különálló, kerítéssel körülkerített, zárt védterületen találhatóak. A kutakból kitermelt víz az 1 500 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klór-dioxiddal történik. A tisztított víz tárolására 2×50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 44 955 m
Tűzcsapok száma: 114 db
Közkifolyók száma: 13 db
Vízbekötések száma: 2 174 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszeren Tiszakécskén egy 1 000 m3 és Lakitelken egy 500 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre. A vízellátó rendszerről vízátadás történik Lakitelek irányába.

 

KUNSZENTMIKLÓS

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

KUNSZENTMIKLÓS

A település vízellátása, amely a Dunai Regionális Vízellátó rendszer részét képezi, a Tass- Kunszentmiklós közötti 250, 300 és 400 mm átmérőjű vezetéken keresztül a Tass, Gudmon-foki vízbázisról történik. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, DUCTIL, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-400 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 86 671 m
Tűzcsapok száma: 177 db
Közkifolyók száma: 21 db
Vízbekötések száma: 3 216 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a Dunai Regionális Vízellátó Rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3 tárolókapacitású vasbeton, míg Dunavecsén egy 1 000 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

APAJ

A település vízellátása a Kunszentmiklós – Apaj közötti 150 mm átmérőjű vezetéken keresztül a Kunszentmiklósi vízhálózatról történő vízátvétellel biztosított, amely része a Tass, Gudmon-foki vízbázisra kiépített Dunai Regionális Vízellátó Rendszernek. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 14 024 m
Tűzcsapok száma: 35 db
Közkifolyók száma: 1 db
Vízbekötések száma: 393 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.

APOSTAG

A település vízellátása – amely a Dunai Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi – a Tass- Apostag közötti 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a Tass, Gudmon-foki vízbázisról történő vízátvétellel biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, horganyzott acél, KM-PVC, PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője ¾”-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 22 205 m
Tűzcsapok száma: 83 db
Közkifolyók száma: 5 db
Vízbekötések száma: 1 019 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a Dunai Regionális Vízellátó Rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3 tárolókapacitású vasbeton és Dunavecsén egy 1 000 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

DUNAVECSE

A település vízellátása – amely a Dunai Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi – a Tass- Apostag – Dunavecse közötti 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a Tass, Gudmon-foki vízbázisról történő vízátvétellel biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC, PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 36 064 m
Tűzcsapok száma: 111 db
Közkifolyók száma: 30 db
Vízbekötések száma: 1 653 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a Dunai Regionális Vízellátó Rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3 tárolókapacitású vasbeton, míg Dunavecsén egy 1 000 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

KUNADACS

A Dunai Regionális Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 160 mm átmérőjű vezetéken keresztül a kunszentmiklósi vízhálózatról biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-160 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 19 025 m
Tűzcsapok száma: 34 db
Közkifolyók száma: 4 db
Vízbekötések száma: 478 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

KUNPESZÉR

A Dunai Regionális Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 110 mm átmérőjű vezetéken keresztül a kunszentmiklósi vízhálózatról biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-160 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 10 816 m
Tűzcsapok száma: 33 db
Közkifolyók száma: 3 db
Vízbekötések száma: 284 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 50 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

SZABADSZÁLLÁS

A Dunai Regionális Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 225 mm átmérőjű vezetéken keresztül a szalkszentmártoni vízhálózatról biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-225 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 42 401 m
Tűzcsapok száma: 122 db
Közkifolyók száma: 20 db
Vízbekötések száma: 2 228 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 500 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

SZABADSZÁLLÁS-BALÁZSPUSZTA

A közigazgatásilag Szabadszálláshoz tartozó településrész vízellátását biztosító vízbázist 1 db, a 74,3 m – 98,5 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző sekély mélységű kút alkotja. A vízellátó rendszeren nincs vízkezelési technológia kiépítve, a kút közvetlenül a vízelosztó hálózatba termeli a vizet. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, azbesztcement és KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-100 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 1 459 m
Tűzcsapok száma: db
Vízbekötések száma: 55 db

A szükséges hálózati nyomás biztosítása céljából 50 m3 térfogatú, acél szerkezetű hidrofor tartály üzemel a vízműtelepen.

SZALKSZENTMÁRTON

A település vízellátását, amely a Dunai Regionális Vízellátó rendszer részét képezi, a Tass- Szalkszentmárton közötti 400 mm átmérőjű vezetéken keresztül a Tass, Gudmon-foki vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-400 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 48 829 m
Tűzcsapok száma: 88 db
Közkifolyók száma: 13 db
Vízbekötések száma: 1 285 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a Dunai Regionális Vízellátó Rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3 tárolókapacitású vasbeton, míg Dunavecsén egy 1 000 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

TASS

A település vízigényét a település határában található Gudmon-foki vízbázis biztosítja. Tass község vízellátása a Dunai Regionális Vízellátó Rendszerről, 200 mm átmérőjű vezetéken keresztül biztosított. A parti szűrésű vízbázist 16 db, a 2,4 m – 16,2 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző sekély mélységű kút alkotja, melyek közül 10 db üzemel. A Duna-part mentén létesült kutakból kitermelt víz egyesített nyersvíz-gyűjtő vezetéken keresztül a fő védvonalon túl létesült vízműtelepen üzemelő 8 000 m3/nap kapacitású vas- és mangánmentesítő vízkezelési technológiára jut. A víz fertőtlenítése klórozással történik. A tisztított víz tárolására 2×750 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-400 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 43 689 m
Tűzcsapok száma: 91 db
Közkifolyók száma: 12 db
Vízbekötések száma: 1 468 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a Dunai Regionális Vízellátó Rendszeren Kunszentmiklóson egy 500 m3 tárolókapacitású vasbeton, míg Dunavecsén egy 1 000 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

A Dunai Regionális Vízellátó Rendszerről vízátadás történik az alábbi települések felé:

 • Apaj
 • Apostag
 • Dunavecse
 • Kunadacs
 • Kunpeszér
 • Kunszentmiklós
 • Szabadszállás
 • Szalkszentmárton
 • Tass

KUNSZENTMÁRTON

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

KUNSZENTMÁRTON

A Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 250 és 225 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázisról biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 63-225 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 82 698 m
Tűzcsapok száma: 181 db
Közkifolyók száma: 28 db
Vízbekötések száma: 3 540 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a vízműtelepen 5×100 m3 térfogatú vasbeton szerkezetű térszíni tároló, illetve a településen 500 m3 + 100 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

CIBAKHÁZA

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 180,0 m – 326,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz gáztalanítás után az 50 m3 térfogatú térszíni tározóba kerül, majd közbenső nyomásfokozást és fertőtlenítést követően jut az elosztó hálózatba. A fertőtlenítés klór-dioxiddal történik. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, acél, horganyzott acél, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 3/4”-110 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 42 264 m
Tűzcsapok száma: 105 db
Vízbekötések száma: 1 824 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

CSÉPA

A település vízellátását biztosító vízbázist 5 db, a 181,6 m – 519,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 4.000 m3/nap kapacitású, gáztalanító és ammóniummentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és klórozással történik. A tisztított víz tárolására 4×100 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, acél, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 2”-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 29 783 m
Tűzcsapok száma: 110 db
Közkifolyók száma: 13 db
Vízbekötések száma: 773 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.
A vízellátó rendszerről vízátadás történik az alábbi települések felé:

 • Tiszasas
 • Tiszaug
 • Tiszakürt
 • Nagyrév
 • Szelevény
 • Cserkeszőlő
 • Kunszentmárton

CSERKESZŐLŐ

A település vízellátását a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer biztosítja. A vízbázis Csépán és Cserkeszőlőn található, Cserkeszőlőn 2 db, a 165,0 m – 236,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző csúcsüzemi mélyfúrású kút áll rendelkezésre. A település vízellátása nagyrészt a csépai vízbázisról történő vízátvétellel, a kiépült 160 és 110 mm átmérőjű vezetékek segítségével biztosított. Szükség esetén a cserkeszőlői kutakból termelhető víz is rendelkezésre áll, mely a 400 m3/nap kapacitású, gáztalanító és ammóniummentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és klórozással történik. Az átvett és a tisztított víz tárolására 2×50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 54 732 m
Tűzcsapok száma: 118 db
Közkifolyók száma: 15 db
Vízbekötések száma: 1 710 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.

MARTFŰ

A település vízellátását biztosító vízbázist 5 db, a 246,8 m – 318,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 2 460 m3/nap kapacitású ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és klórozással történik. A tisztított víz tárolására 3×250 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, acél, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 36 719 m
Tűzcsapok száma: 115 db
Közkifolyók száma: 9 db
Vízbekötések száma: 1 748 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

NAGYRÉV

A település vízellátását, amely a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi, a Tiszainoka-Nagyrév között kiépült 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 20 498 m
Tűzcsapok száma: 50 db
Közkifolyók száma: 1 db
Vízbekötések száma: 498 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából Tiszainoka külterületén egy acél szerkezetű, 156 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

ÖCSÖD

A település vízellátását biztosító vízbázist 3 db, a 60,5 m – 109,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző sekély mélységű kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 700 m3/nap kapacitású gáztalanító, vas-, mangán-, arzén- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és klórozással történik. A tisztított víz tárolására 2 db, egyenként 50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 63-125 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 31 534 m
Tűzcsapok száma: 60 db
Vízbekötések száma: 1 519 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 200 m3 tározó kapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelep közelében.

SZELEVÉNY

A Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 280 és 125 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázisról biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 27 269 m
Tűzcsapok száma: 67 db
Közkifolyók száma: 10 db
Vízbekötések száma: 588 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

TISZAINOKA

A Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása a Tiszakürt-Tiszainoka között kiépült 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázisról biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú, 80-300 mm átmérőjű csővezetékekből áll.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 8 684 m
Tűzcsapok száma: 19 db
Vízbekötések száma: 225 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges tűzivíz igény biztosítására Tiszainoka külterületén egy acél szerkezetű, 156 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

TISZAKÜRT

A település vízellátása, amely a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi, a Tiszaug-Tiszakürt között kiépült 200 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázisról történik. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 63-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 22 129 m
Tűzcsapok száma: 52 db
Vízbekötések száma: 616 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából Tiszainoka külterületén acél szerkezetű, 156 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

TISZASAS

A település vízellátását, amely a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi, a Csépa – Tiszasas között kiépült 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 19 513 m
Tűzcsapok száma: 57 db
Közkifolyók száma: 9 db
Vízbekötések száma: 621 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából Csépán acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

TISZAUG

A település vízellátását, amely a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi, a Tiszasas – Tiszaug között kiépült 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 14 493 m
Tűzcsapok száma: 57 db
Vízbekötések száma: 529 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából Csépán acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

 

CEGLÉD, NAGYKŐRÖS

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

NAGYKŐRÖS

Nagykőrös város vízellátását a település külterületén elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízbázist 3 db, a 141,0 m – 234,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 3 840 m3/nap kapacitású vas- és mangánmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klórozással történik. A tisztított víz tárolására 2 000 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, acél, horganyzott acél, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője ¾”-400 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 131 632 m
Tűzcsapok száma: 337 db
Közkifolyók száma: 76 db
Vízbekötések száma: 6 394 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű 700 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

KOCSÉR

A település vízellátását 2 db, a 183,5 m – 257,5 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút biztosítja. A kutakból kitermelt a 240 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 2×20 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 32-160 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 13 467 m
Tűzcsapok száma: 57 db
Vízbekötések száma: 576 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

 

CEGLÉD

Cegléd Város vízellátását biztosító vízbázist 8 db, a 174,5 m – 384,8 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja, melyek közül 2 db a vízműtelepen, 6 db külső, kerítéssel körül határolt védőterületen található. A vízműtelepen lévő 2 db kútból kitermelt víz közvetlenül az 5.000 m3/nap kapacitású vas és mangánmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klór-dioxiddal történik. A tisztított víz tárolására 1.500 m3 + 2×750 m3 kapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A tisztított víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A külső védterületi kutak – szintén klór-dioxidos fertőtlenítés után – közvetlenül a hálózatra termelnek. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, acél, DUCTIL, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 3”-600 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 204 818 m
Tűzcsapok száma: 636 db
Közkifolyók száma: 24 db
Vízbekötések száma: 10 250 db

Az egyenletes nyomáseloszlást és a fogyasztói vízigények változásának lekövetését, valamint a tűzivíz tárolását egy 600 m3 tárolókapacitású vasbeton víztorony biztosítja. A településhez tartozó Budai úti városrészen a szükséges hálózati nyomás biztosítása érdekében az átadási ponton történő nyomásfokozást követően egy 50 m3 térfogatú acél szerkezetű hidroglóbusz áll rendelkezésre.

CEGLÉDBERCEL

A település vízellátását biztosító vízbázist 3 db, a 94,0 m – 230,5 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren nincs vízkezelési technológia kiépítve, a kutak közvetlenül a vízelosztó hálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement és KM-PVC anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 33 611 m
Tűzcsapok száma: 141 db
Közkifolyók száma: 2 db
Vízbekötések száma: 1725 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából 2×150 m3 térfogatú magasponti vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre a településen.

CSEMŐ

A település vízellátását a vízműtelep védőterületén elhelyezkedő 2 db, a 80,4 m – 151,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút biztosítja. A termelt víz az 500 m3/nap kapacitású vas- és mangánmentesítő berendezésen keresztül az elosztó hálózatba jut. A víz fertőtlenítése nátrium-hipoklorittal történik. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 90-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 18 884 m
Tűzcsapok száma: 62 db
Közkifolyók száma: 1 db
Vízbekötések száma: 567 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítésére, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

MIKEBUDA

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 153,3 m – 203,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren nincs vízkezelési technológia kiépítve, a kutak közvetlenül a vízelosztó hálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, azbesztcement, PVC és KM-PVC anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 6 370 m
Tűzcsapok száma: 26 db
Vízbekötések száma: 262 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 50 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

NYÁRSAPÁT

A település vízellátását a belterületen elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízműtelep vízbázisát 2 db, a 142,8 m – 256,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 286 m3/nap kapacitású vas- és mangánmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 2×50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 90 mm.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 16 491 m
Tűzcsapok száma: 40 db
Vízbekötések száma: 462 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű 50 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.

TÖRTEL

A település vízellátását a belterületen elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízműtelep vízbázisát 2 db, a 232,0 m – 289,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 700 m3/nap kapacitású vas-, mangán-, arzén- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klórozással történik. A tisztított víz tárolására 100 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 32-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:

Gerincvezeték hossza: 30 791 m
Tűzcsapok száma: 97 db
Közkifolyók száma: 7 db
Vízbekötések száma: 1 467 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

 


 • aloldal_menu_1

 • aloldal_menu_2

 • aloldal_menu_3