KUNSZENTMÁRTON ÜZEMMÉRNÖKSÉG

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

KUNSZENTMÁRTON

A Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 250 és 225 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázisról biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 63-225 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 84 195 m
Tűzcsapok száma: 199 db
Közkifolyók száma: 27 db
Vízbekötések száma: 3 533 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a vízműtelepen 5×100 m3 térfogatú vasbeton szerkezetű térszíni tároló, illetve a településen 500 m3 + 100 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

CIBAKHÁZA

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, a 180,0 m – 326,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja.
A kutakból kitermelt víz gáztalanítás után az 50 m3 térfogatú térszíni tározóba kerül, majd közbenső nyomásfokozást és fertőtlenítést követően jut az elosztó hálózatba. A fertőtlenítés klór-dioxiddal történik.
A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 40-110 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 37 971 m
Tűzcsapok száma: 106 db
Közkifolyók száma: 30 db
Vízbekötések száma: 1 813 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

CSÉPA

A település vízellátását biztosító vízbázist 5 db, a 181,6 m – 519,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja.
A kutakból kitermelt víz a 4.000 m3/nap kapacitású, gáztalanító és ammóniummentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és klórozással történik. A tisztított víz tárolására 4×100 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba.
A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 29 672 m
Tűzcsapok száma: 112 db
Közkifolyók száma: 21 db
Vízbekötések száma: 758 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.
A vízellátó rendszerről vízátadás történik az alábbi települések felé:

  • Tiszasas
  • Tiszaug
  • Tiszakürt
  • Nagyrév
  • Szelevény
  • Cserkeszőlő
  • Kunszentmárton

CSERKESZŐLŐ

A település vízellátását a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer biztosítja. A vízbázis Csépán és Cserkeszőlőn található, Cserkeszőlőn 2 db, a 165,0 m – 236,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző csúcsüzemi mélyfúrású kút áll rendelkezésre.
A település vízellátása nagyrészt a csépai vízbázisról történő vízátvétellel, a kiépült 160 és 110 mm átmérőjű vezetékek segítségével biztosított. Szükség esetén a cserkeszőlői kutakból termelhető víz is rendelkezésre áll, mely a 400 m3/nap kapacitású, gáztalanító és ammóniummentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és klórozással történik. Az átvett és a tisztított víz tárolására 2×50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba.
A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-160 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 54 453 m
Tűzcsapok száma: 118 db
Közkifolyók száma: 28 db
Vízbekötések száma: 1 725 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.

MARTFŰ

A település vízellátását biztosító vízbázist 5 db, a 246,8 m – 318,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja.
A kutakból kitermelt víz a 2 460 m3/nap kapacitású ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és klórozással történik. A tisztított víz tárolására 3×250 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba.
A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 35 059 m
Tűzcsapok száma: 108 db
Közkifolyók száma: 9 db
Vízbekötések száma: 1 753 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

NAGYRÉV

A település vízellátását, amely a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi, a Tiszainoka-Nagyrév között kiépült 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 20 500 m
Tűzcsapok száma: 50 db
Közkifolyók száma: 12 db
Vízbekötések száma: 503 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából Tiszainoka külterületén egy acél szerkezetű, 156 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

ÖCSÖD

A település vízellátását biztosító vízbázist 3 db, a 60,5 m – 109,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző sekély mélységű kút alkotja. A kutakból kitermelt víz a 700 m3/nap kapacitású gáztalanító, vas-, mangán-, arzén- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és klórozással történik. A tisztított víz tárolására 2 db, egyenként 50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 63-125 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 31 131 m
Tűzcsapok száma: 65 db
Közkifolyók száma: 14 db
Vízbekötések száma: 1 512 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 200 m3 tározó kapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelep közelében.

SZELEVÉNY

A Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása 280 és 125 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázisról biztosított.
A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-280 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 27 292 m
Tűzcsapok száma: 66 db
Közkifolyók száma: 19 db
Vízbekötések száma: 586 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

TISZAINOKA

A Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátása a Tiszakürt-Tiszainoka között kiépült 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázisról biztosított. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú, 80-300 mm átmérőjű csővezetékekből áll.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 8 699 m
Tűzcsapok száma: 15 db
Közkifolyók száma: 4 db
Vízbekötések száma: 223 db

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és a szükséges tűzivíz igény biztosítására Tiszainoka külterületén egy acél szerkezetű, 156 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

TISZAKÜRT

A település vízellátása, amely a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi, a Tiszaug-Tiszakürt között kiépült 200 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázisról történik. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 63-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 22 982 m
Tűzcsapok száma: 50 db
Közkifolyók száma: 15 db
Vízbekötések száma: 620 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából Tiszainoka külterületén acél szerkezetű, 156 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

TISZASAS

A település vízellátását, amely a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi, a Csépa – Tiszasas között kiépült 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 19 521 m
Tűzcsapok száma: 57 db
Közkifolyók száma: 9 db
Vízbekötések száma: 623 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából Csépán acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

TISZAUG

A település vízellátását, amely a Tiszazugi Regionális Vízellátó Rendszer részét képezi, a Tiszasas – Tiszaug között kiépült 300 mm átmérőjű vezetéken keresztül a csépai vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízelosztó hálózat részben kör-, részben pedig ágvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-300 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 16 295 m
Tűzcsapok száma: 57 db
Közkifolyók száma: 12 db
Vízbekötések száma: 537 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából Csépán acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre.

Ugrás a tartalomhoz