TISZAKÉCSKE ÜZEMMÉRNÖKSÉG

Közműves ivóvízellátás az üzemmérnökséghez tartozó településeken:

TISZAKÉCSKE

Tiszakécske város vízellátását a település belterületén elhelyezkedő vízműtelep biztosítja, amely a Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képezi. A vízműtelep vízbázisát 6 db, a 211,5 m – 398,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja, melyek négy egymástól független, kerítéssel körülkerített, zárt védőterületen helyezkednek el. A kutakból kitermelt víz a 9 000 m3/nap kapacitású gáztalanító, vas- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klór-dioxiddal történik. A tisztított víz tárolására 2×500 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tárolók állnak rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-400 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 112 520 m
Tűzcsapok száma: 284 db
Közkifolyók száma: 25 db
Vízbekötések száma: 6 425 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű 1 000 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen. A vízellátó rendszerről vízátadás történik Lakitelek felé.

JÁSZKARAJENŐ

A település vízellátását a belterületen elhelyezkedő vízműtelep biztosítja. A vízműtelep vízbázisát 3 db, a 191,5 m – 250,5 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja.
A kutakból kitermelt víz a 425 m3/nap kapacitású gáztalanító, vas-, ammónium- és arzénmentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése UV berendezéssel és nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 30 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba.
A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-150 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 24 960 m
Tűzcsapok száma: 36 db
Közkifolyók száma: 15 db
Vízbekötések száma: 1 159 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 200 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a vízműtelepen.

LAKITELEK

A település vízellátását, amely a Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képezi, a Tiszakécske- Lakitelek és Tiszaalpár- Lakitelek között húzódó 200 mm átmérőjű vezetéken keresztül a tiszakécskei és részben a tiszaalpári vízbázis biztosítja. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 55 139 m
Tűzcsapok száma: 103 db
Közkifolyók száma: 13 db
Vízbekötések száma: 2 885 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszeren Tiszakécskén egy 1 000 m3 és Lakitelken egy 500 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre.

NYÁRLŐRINC

A település vízellátását biztosító vízbázis 3 db, a 283,5 m – 480,4 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású alkotja.
A kutakból kitermelt víz az 500 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klór-dioxiddal történik. A tisztított víz tárolására 2×25 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba.
A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 17 233 m
Tűzcsapok száma: 56 db
Közkifolyók száma: 12 db
Vízbekötések száma: 828 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

SZENTKIRÁLY

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db, az 57,0 m – 226,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren nincs vízkezelési technológia kiépítve, a kutak közvetlenül a vízelosztó hálózatba termelik a vizet. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-110 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 14 091 m
Tűzcsapok száma: 47 db
Közkifolyók száma: 5 db
Vízbekötések száma: 567 db

A vízigények között fellépő időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából acél szerkezetű, 100 m3 tárolókapacitású víztorony áll rendelkezésre a településen.

TISZAALPÁR

A Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszer részét képező település vízellátását 2 db, a 317,8 m – 380,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőző mélyfúrású kút biztosítja, melyek különálló, kerítéssel körülkerített, zárt védterületen találhatóak. A kutakból kitermelt víz az 1 500 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológiára jut. A víz fertőtlenítése klór-dioxiddal történik. A tisztított víz tárolására 2×50 m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba. A településen kiépített vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, PVC, KM-PVC és KPE anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-200 mm közötti.

Vízelosztó hálózat adatai:
Gerincvezeték hossza: 44 962 m
Tűzcsapok száma: 114 db
Közkifolyók száma: 13 db
Vízbekötések száma: 2 173 db

A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából a Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rendszeren Tiszakécskén egy 1 000 m3 és Lakitelken egy 500 m3 térfogatú acél szerkezetű víztorony áll rendelkezésre. A vízellátó rendszerről vízátadás történik Lakitelek irányába.

Ugrás a tartalomhoz