FEJLESZTÉSEK A VÍZELLÁTÁS SZÍNVONALÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT

Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Ballószög Nagyközség Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Zrt. konzorcium megállapodásukat követően sikeresen pályázott és kötött Támogatási Szerződést KEHOP-2.1.11-21-2022-00015 kódszámú „Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken” elnevezésű projekt megvalósítására.

A projekt tervezett összköltsége 1,836 milliárd forint.

A megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 1,285 milliárd forint.

A projekt tervezett fejlesztései a KEHOP 2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú pályázati felhívás 2. célterületéhez, azon belül is az alábbi támogatható tevékenységekhez illeszkedik:

  • vízveszteség csökkentés legalább 10 százalékponttal,
  • víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése, nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, az energiahatékonyság növeléséhez hozzájáruló technológiához közvetlenül kapcsolódó elemek,
  • irányítási rendszerek telepítése, korszerűsítése,
  • hálózatrekonstrukció a projekt összköltségének 20%-át nem meghaladó mértékben.

A tervezett fejlesztések Kecskemét városában 2 ellátási körzetben 3 szakaszban, a Kecskeméti I. sz. vízműtelepen, valamint Ballószög településen valósulnak meg.

Sajtónyilvános rendezvény 2023. február 10.

Új szivattyúk a kecskeméti I. számú vízműtelepen

Munkálatok a Mártírok útján, 2023. április 24-én

Sajtónyilvános rendezvény 2023. július 12.

Munkálatok az Ipoly utcán és a Betonkeverő utcán

Projektzáró rendezvény 2023. november 29.

KEHOP-2.1.11-21-2022-00015  Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken
A projekt címe: Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken

A projekt tervezett összköltsége: 1 836 183 785 Ft

A projekt kezdete: 2022. november 2.

A projekt fizikai befejezése: 2023. december 15.

A támogatás mértéke: Vissza nem térítendő támogatás.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00015

ForrásokÖsszeg (Ft)Százalék (%)
I. saját forrás550 855 13530,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása00,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás550 855 13530,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás1 285 328 65070,000000%
Projekt elszámolható költsége1 836 183 785100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása0 
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – le nem vonható ÁFA0 
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása0 
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei0 
Projekt teljes költsége1 836 183 785 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt., Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Ballószög Nagyközség Önkormányzata a „Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken” elnevezésű pályázat meghatározott feladatainak eredményes megvalósítása érdekében együttműködésük kereteként jogi személyiséggel nem rendelkező konzorciumot hoztak létre. A konzorcium vezetője a BÁCSVÍZ Zrt.

A tervezett beavatkozások elsődleges célja az érintett területet ellátó vízellátó hálózat olyan jellegű fejlesztése, amely növeli a vízellátás biztonságát, javítja az ellátás színvonalát, további cél még az energiahatékonyság javítása. A beavatkozások elősegítik a fenntartható üzemeltetést, csökkentik a csőtörések számát, és a vízveszteséget a fejlesztéssel érintett vezetékszakaszon, valamint biztosítják a vízellátás energiahatékonyságának növelését.

A projekt tervezett fejlesztései a KEHOP 2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú pályázati felhívás 2. célterületéhez, azon belül is az alábbi támogatható tevékenységekhez illeszkedik:

 • vízveszteség csökkentés legalább 10 százalékponttal,
 • víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése, nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, az energiahatékonyság növeléséhez hozzájáruló technológiához közvetlenül kapcsolódó elemek,
 • irányítási rendszerek telepítése, korszerűsítése,
 • hálózatrekonstrukció a projekt összköltségének 20%-át nem meghaladó mértékben.

A tervezett fejlesztések Kecskemét városában 2 ellátási körzetben 3 szakaszban, a Kecskeméti I. sz. vízműtelepen, valamint Ballószög településen valósulnak meg. A fejlesztés elemei az alábbiak:

Projektelemek:

Kecskemét I. és II. ellátási zóna vízveszteségcsökkentése:

 • 1. szakasz: Mártírok u.-Szent István körút
 • 2. szakasz: Ipoly utca vezetékfejlesztés
 • 3. szakasz: Betonkeverő utca vezetékfejlesztés
 • Ballószög hálózatfejlesztés:
 • 4. szakasz: Bem utca-Rákóczi út
 • Kecskemét I. vízműtelep energiahatékonyság növelése:
 • 5. szakasz: nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, energiahatékonyság növelése napelemek telepítésével
 • Kecsemét I. sz. vízműtelep irányítási rendszer korszerűsítése:
 • 6. szakasz: arzénmentesítés hatékonyságának növelése
 • Kecskemét elosztóhálózati nyomásmenedzsment, online monitoring:
 • 7. szakasz: a fejlesztéssel érintett ellátási zónák távjeladós mérősítése, on-line monitoring rendszer, hálózathidraulika modell elkészítése, nyomásmenedzsment megvalósítása

A projekt megvalósítása és az üzemeltetés során az energiahatékonyság és klímavédelem szempontjai alábbiak által érvényesülnek:

 • energiahatékonyság: a kevesebb vízfelhasználás (csökkenő hálózati vízveszteség), a gépészeti fejlesztések (nyomásfokozó szivattyúk cseréje) és a napelemes rendszer kiépítése energiamegtakarítást eredményez,
 • az üvegház-hatást okozó gázok éves csökkentése valósul meg az elérendő energiahatékonysági fejlesztések, a napelemes rendszer létesítése, valamint a vízveszteségcsökkentés által,
 • legalább 10 százalékponttal kevesebb hálózati vízveszteség várható a felújított szakaszokon, amely javítja a vízellátás alkalmazkodó képességét, leginkább az extrém hőmérsékleti és aszályos eseményekhez köthető vízkészlet csökkenéssel szemben.

Összességében a fejlesztés megvalósítását követően csökkenek az üzemeltetési költségek, nő a vízellátás biztonsága, versenyképessége és fenntarthatósága. A projekt – amellett, hogy nincs a klímaváltozásra negatív hatással – a tervezett fejlesztések által hozzájárul a környezetének klímaváltozáshoz való alkalmazkodásához, és környezetvédelmi haszna is van a kevesebb energiafelhasználás, a megújuló energiaforrás alkalmazása, a vízveszteségek csökkentése, valamint a vízkészletek fenntartható használata által.

 

Eredménykommunikációs kiadvány:

Ugrás a tartalomhoz