SZEMLÉLETFORMÁLÁS AZ IVÓVÍZHASZNÁLAT ÉS A SZENNYVÍZKEZELÉS TÉMAKÖRÉBEN

KEHOP-2.1.7-19-2019-00018

A kedvezményezettek nevei:

 • BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt.
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Magyar Víziközmű Szövetség

A projekt címe:

Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén

A szerződött támogatás összege: 89.327.131 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31 A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00018

A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, valamint a KJNV céljaival az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

Megvalósításért felelős: BÁCSVÍZ Zrt.

 • Tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett települések intézményeinek döntéshozói és munkavállalói részére;
 • A térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;
 • A BÁCSVÍZ Zrt. által ellátott közszolgáltatói tevékenység bemutatása szakmai üzemlátogatás formájában;
 • Beltéri állandó bemutatóhely kialakítása a II. számú vízműtelepen;
 • Beltéri állandó bemutatóhely kialakítása a kecskeméti Szennyvíztisztító telepen;
 • Kültéren is használható, mobilizálható alapzattal ellátott 3D makett kialakítása;
 • Szolgáltatási területen található települések és azokon biztosított szolgáltatás típus bemutatása;
 • Fotópályázat a takarékos ivóvízfelhasználás környezettudatos lehetőségeinek bemutatása céljából;
 • Kiadványok készítése a témához illeszkedően;

Megvalósításért felelős: Nemzeti Közszolgálatai Egyetem

 • Tematikus szemléletformálási csomag összeállítása a Bácsvíz szolgáltatási területén lévő középiskolák számára;

Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség

 • Kiadványok készítése a témához illeszkedően;
 • Projekt aloldal létrehozása a MaVíz honlapján, ehhez tartalomgyártás; ▪ Média- és plakátkampány;

Megvalósításért felelős: BÁCSVÍZ Zrt. és a Magyar Víziközmű Szövetség

 • A szolgáltatási területen található általános iskolák (6-14. éves korosztály) diákjai részére szervezett figyelemfelhívó akció a víziközmű-szolgáltatás környezettudatos folyamatinak és tevékenységeinek bemutatásával kapcsolatban;
 • Kunszentmiklós Szentmiklósi Napok tematikus rendezvénye kapcsán a BÁCSVÍZ Zrt. közszolgáltatói kitelepülése a vízműves szakma népszerűsítése céljából, továbbá szemléletformálás céljából a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeivel, illetve a környezettudatos szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatban;

Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.

Ugrás a tartalomhoz