Fejlesztések a vízellátás színvonalának javításáért

FEJLESZTÉSEK A VÍZELLÁTÁS SZÍNVONALÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT

 

Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Ballószög Nagyközség Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Zrt. konzorcium megállapodásukat követően sikeresen pályázott és kötött Támogatási Szerződést KEHOP-2.1.11-21-2022-00015 kódszámú „Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken” elnevezésű projekt megvalósítására.

A projekt tervezett összköltsége 1,836 milliárd forint.

A megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 1,285 milliárd forint.

 

A projekt tervezett fejlesztései a KEHOP 2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú pályázati felhívás 2. célterületéhez, azon belül is az alábbi támogatható tevékenységekhez illeszkedik:

  • vízveszteség csökkentés legalább 10 százalékponttal,
  • víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése, nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, az energiahatékonyság növeléséhez hozzájáruló technológiához közvetlenül kapcsolódó elemek,
  • irányítási rendszerek telepítése, korszerűsítése,
  • hálózatrekonstrukció a projekt összköltségének 20%-át nem meghaladó mértékben.

A tervezett fejlesztések Kecskemét városában 2 ellátási körzetben 3 szakaszban, a Kecskeméti I. sz. vízműtelepen, valamint Ballószög településen valósulnak meg.

 

Sajtónyilvános rendezvény 2023. február 11.