Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken

KEHOP-2.1.11-21-2022-00015  Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken
A projekt címe: Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken
A Projekt tervezett összköltsége: 1 836 183 785 Ft
A támogatás mértéke: Vissza nem térítendő támogatás.
A projekt befejezésének tervezett napja: 2023.10.31.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00015
Források Összeg (Ft) Százalék (%)
I. saját forrás 550 855 135 30,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 550 855 135 30,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 1 285 328 650 70,000000%
Projekt elszámolható költsége 1 836 183 785 100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – le nem vonható ÁFA 0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei 0
Projekt teljes költsége 1 836 183 785
A projekt tartalmának bemutatása:

A Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt., Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Ballószög Nagyközség Önkormányzata a „Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken” elnevezésű pályázat meghatározott feladatainak eredményes megvalósítása érdekében együttműködésük kereteként jogi személyiséggel nem rendelkező konzorciumot hoztak létre. A konzorcium vezetője a BÁCSVÍZ Zrt.

A tervezett beavatkozások elsődleges célja az érintett területet ellátó vízellátó hálózat olyan jellegű fejlesztése, amely növeli a vízellátás biztonságát, javítja az ellátás színvonalát, további cél még az energiahatékonyság javítása. A beavatkozások elősegítik a fenntartható üzemeltetést, csökkentik a csőtörések számát, és a vízveszteséget a fejlesztéssel érintett vezetékszakaszon, valamint biztosítják a vízellátás energiahatékonyságának növelését.

A projekt tervezett fejlesztései a KEHOP 2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú pályázati felhívás 2. célterületéhez, azon belül is az alábbi támogatható tevékenységekhez illeszkedik:

  • vízveszteség csökkentés legalább 10 százalékponttal,
  • víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése, nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, az energiahatékonyság növeléséhez hozzájáruló technológiához közvetlenül kapcsolódó elemek,
  • irányítási rendszerek telepítése, korszerűsítése,
  • hálózatrekonstrukció a projekt összköltségének 20%-át nem meghaladó mértékben.

A tervezett fejlesztések Kecskemét városában 2 ellátási körzetben 3 szakaszban, a Kecskeméti I. sz. vízműtelepen, valamint Ballószög településen valósulnak meg. A fejlesztés elemei az alábbiak:

Projektelemek:

Kecskemét I. és II. ellátási zóna vízveszteségcsökkentése:

o 1. szakasz: Mártírok u.-Szent István körút

o 2. szakasz: Ipoly utca vezetékfejlesztés

o 3. szakasz: Betonkeverő utca vezetékfejlesztés

Ballószög hálózatfejlesztés:

o 4. szakasz: Bem utca-Rákóczi út

Kecskemét I. vízműtelep energiahatékonyság növelése:

o 5. szakasz: nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, energiahatékonyság növelése napelemek telepítésével

Kecsemét I. sz. vízműtelep irányítási rendszer korszerűsítése:

o 6. szakasz: arzénmentesítés hatékonyságának növelése

Kecskemét elosztóhálózati nyomásmenedzsment, online monitoring:

o 7. szakasz: a fejlesztéssel érintett ellátási zónák távjeladós mérősítése, on-line monitoring rendszer, hálózathidraulika modell elkészítése, nyomásmenedzsment megvalósítása

A projekt megvalósítása és az üzemeltetés során az energiahatékonyság és klímavédelem szempontjai alábbiak által érvényesülnek:

‐ energiahatékonyság: a kevesebb vízfelhasználás (csökkenő hálózati vízveszteség), a gépészeti fejlesztések (nyomásfokozó szivattyúk cseréje) és a napelemes rendszer kiépítése energiamegtakarítást eredményez,

‐ az üvegház-hatást okozó gázok éves csökkentése valósul meg az elérendő energiahatékonysági fejlesztések, a napelemes rendszer létesítése, valamint a vízveszteségcsökkentés által,

‐ legalább 10 százalékponttal kevesebb hálózati vízveszteség várható a felújított szakaszokon, amely javítja a vízellátás alkalmazkodó képességét, leginkább az extrém hőmérsékleti és aszályos eseményekhez köthető vízkészlet csökkenéssel szemben.

Összességében a fejlesztés megvalósítását követően csökkenek az üzemeltetési költségek, nő a vízellátás biztonsága, versenyképessége és fenntarthatósága. A projekt – amellett, hogy nincs a klímaváltozásra negatív hatással – a tervezett fejlesztések által hozzájárul a környezetének klímaváltozáshoz való alkalmazkodásához, és környezetvédelmi haszna is van a kevesebb energiafelhasználás, a megújuló energiaforrás alkalmazása, a vízveszteségek csökkentése, valamint a vízkészletek fenntartható használata által.

 

 

Széchenyi kohéziós alap logó