Tájékoztató mellékvízmérő hitelesítési célú cseréjéről

Tisztelt Fogyasztóink!

A BÁCSVÍZ Zrt. jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2019. október 31-ig értesítést küldött azoknak a mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező felhasználóknak, akik esetében a mellékvízmérő hitelesítési ideje lejárt vagy ez év végén lejár.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a felhasználó a saját tulajdonában lévő, és elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő hitelesítéséről, cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni.

A mellékvízmérő hitelesítési célú cseréjét elvégezheti a felhasználó, vízvezeték szerelő vagy a BÁCSVÍZ Zrt. A felhasználó dönt arról, hogy a felsoroltak közül melyik lehetőséget választja.

Amennyiben a mellékvízmérő hitelesítési célú cseréjét társaságunktól rendeli meg, az igénybejelentést követően előre egyeztetett időpontban szakembereink felkeresik és elvégzik a mellékvízmérő cseréjét, az üzembe helyezést, amely magában foglalja a műszaki zár (plomba) elhelyezését is.

Abban az esetben, ha a mellékvízmérő tulajdonosa vagy az általa megbízott vállalkozó végzi a mérőcserét, a leszerelt mellékvízmérőt meg kell őrizni. A beépítendő vízmérő beszerzése előtt mindenképpen tekintse át honlapunkon (www.bacsviz.hu) elérhető üzletszabályzatunk 5/c. mellékletében vagy a szintén innen külön is letölthető, ügyfélszolgálatainkon is elérhető tájékoztatóban, a mellékvízmérőkre és beépítésükre vonatkozó irányelveket, ajánlásokat!  A honlapunkról letölthető vagy ügyfélszolgálatainkon átvehető Mellékvízmérő csere bizonylaton kell rögzíteni a mérőcserével kapcsolatos információkat.  Ezt követően társaságunk felé be kell jelenteni a hitelesítési célú cserét annak érdekében, hogy szakembereink a műszaki zárat (plomba) elhelyezhessék.

Mellékvízmérő csere vagy plombálás megrendelhető a 06 80/40 30 20 telefonszámon vagy regisztrációt követően online felületen, a www.bacsviz.hu  honlapunkon, az elektronikus ügyintézés menüpontban.

A mellékvízmérő hitelesítési célú cseréjével kapcsolatban bővebb tájékoztatást talál honlapunkon az Ügyfélszolgálat, Ügyintézési tájékoztatók, nyomtatványok, Mérővel kapcsolatos ügyintézés, Mellékvízmérő hitelesítési célú cseréje menüpontban.