Jogorvoslati lehetőségek

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A víziközmű szolgáltatással kapcsolatos bejelentés kezdeményezhető: – személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, – írásban (postai levél, telefax, email, on-line felületen történő bejelentés), – telefonon.

Amennyiben a benyújtott panasz kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, úgy panaszával a területileg illetékes Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, ahol további eljárást kezdeményezhet. A BÁCSVÍZ Zrt. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a Békéltető Testületi eljárást.

BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, mely illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.

Az eljárása díj- és illetékmentes.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszám: 76/ 501 525; 76/ 501 500 Fax: 76/ 501 538 Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszám: 56/ 510 621 Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240. Telefon, Fax: 06 1/ 269 07 03 Email: pmbekelteto@pmkik.hu

További jogorvoslatért a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEK

Feladata: Felügyeli a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályi és hatósági előírások megtartását. Ellenőrzi a kereskedelmi forgalomba kerülő termékek biztonságosságát, a fogyasztói alapjogok érvényesülését, különös tekintettel a fogyasztók részére nyújtott tájékoztatások megfelelőségére.

Megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi szervek: A kormányhivatalok szervezetén belül működnek, a közigazgatási hatósági ügyekben első fokon járnak el az elszámolásra, számlázásra, a díjfizetésre, a mérésre, a szolgáltatás korlátozására vagy felfüggesztésére, továbbá a felhasználók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén. A panaszos köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya: Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A Telefon: 76/ 795-710 Fax: 76/ 481 416 Email: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8. Telefon: 56/ 422-603 Fax: 56/ 510 204 Email: szolnokjh.fogyved@jasz.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya Cím: 1135 Budapest, József krt. 6. Telefon: 06 1/ 459-4911 Email: fogyved@pest.gov.hu

  • Elektronikus ügyintézés

  • Településválasztó

  • Hogy mit nyújthatunk még önnek? Tudjon meg többet kiegészítő szolgáltatásaink széles köréről!