Nyomtatványok

NYOMTATVÁNYOK

Kérelem víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére: letöltés

Kérelem fogyatékkal élőként_A űrlap: letöltés

Kérelem szociálisan rászorulóként_A űrlap: letöltés

Igazolás fogyatékossági támogatásban részesülő védendői státuszhoz_B és C űrlap: letöltés

Igazolás szociálisan rászoruló védendői státuszhoz_B űrlap: letöltés

Igazolás vakok személyi járadékában részesülő védendői státuszhoz_B űrlap: letöltés

Nyilatkozat a közös tulajdonú ingatlan szerződéskötéshez: letöltés

Meghatalmazás BÁCSVÍZ Zrt-nél történő ügyintézéshez: letöltés

Felhasználó személyének változása – bejelentő lap: letöltés

Mellékmérő csere bizonylat: letöltés

Mellékvízmérő csere megrendelő: letöltés

Mellékvízmérő átvételi kérelem: letöltés

Szakközeg megrendelési adatlap: letöltés

 

80
  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3