Elkülönített mérés kialakítása, mellékmérő beépítése

 

ELKÜLÖNÍTETT MÉRÉS KIALAKÍTÁSA, MELLÉKMÉRŐ BEÉPÍTÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ, ÁTTEKINTÉS A FOLYAMAT LÉPÉSEIRŐL

 

1. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE (ÖN -> CÉG)

Igény esetén az ügyfél tájékoztatása az elkülönített mérés feltételeiről, a mellékvízmérő beépítésének lépéseiről.

KIEGÉSZÍTÉS:

Itt részletes információt talál a mellékvízmérők jellemzőiről, szerepéről, a jogokról és kötelezettségekről, a mérés és elszámolás feltételeiről. Speciális esetet képez a társasházak kizárólagosan mellékmérős elszámolásra való átállása, amelyről külön tájékoztatót talál.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél email Díjmentes Azonnal
2. TERV KÉSZÍTÉSE ÜGYFÉL MEGBÍZOTTJA ÁLTAL (ÖN -> CÉG)

Mellékvízmérő felszerelési terv elkészítése az ügyfél által megbízott külső vállalkozó (megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező) által.

KIEGÉSZÍTÉS:

Itt részletes információt talál a tervezéssel, terv dokumentációval és a beépítés feltételeivel kapcsolatban.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél email Egyedi Nincs
3. TERVDOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSA JÓVÁHAGYÁSRA (ÖN/TERVEZŐ -> CÉG)

A mellék-vízmérősítésre vonatkozó tervdokumentáció benyújtása a BÁCSVÍZ Zrt.-nek jóváhagyásra. (2 példány szükséges.)

KIEGÉSZÍTÉS:

A tervdokumentáció az alábbiakat foglalja magában:

 • ügyfél telefonos elérhetősége
 • társasházközösség esetén közgyűlési határozat
 • műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
 • a tervdokumentációt mérnöki kamarai és épületgépész-tervezői (G-T) jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el, feltüntetve:
 • az érintett ingatlan házi-ivóvízhálózatát, ezek tartozékait, a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére is alkalmas;
 • a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél Díjmentes

4. TERVJÓVÁHAGYÁS, ENGEDÉLYEZETT TERVDOKUMENTÁCIÓ KIADÁSA (CÉG -> ÖN)

A BÁCSVÍZ Zrt. az ügyfél/tervező felé kiadja nyilatkozatát és a jóváhagyási dokumentációt.

KIEGÉSZÍTÉS:

Az engedélyezett tervdokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

 • engedélyezett terv (1 pld.)
 • víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása, megállapodás – nem lakossági ügyfélnél
 • kivitelező partnerek felsorolása

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél Díjmentes 15 nap a terv benyújtásától számítva

5. VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE ÉS BEFIZETÉSE NEM LAKOSSÁGI ÜGYFÉLNÉL (opcionális) (NEM LAKOSSÁGI ÜGYFÉL -> CÉG)

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett nem lakossági ügyfelek esetén:

 • Az ügyfél és a BÁCSVÍZ Zrt. megállapodást köt a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról.
 • Ügyfél befizeti a megállapított víziközmű-fejlesztési hozzájárulást, majd azt igazolja a BÁCSVÍZ Zrt. felé.
 • Amennyiben a fizetés ázutalással történik igazoplja a BÁCSVÍZ Zrt. felé a befizetés tényét.

KIEGÉSZÍTÉS:

Részletes információkért tekintse meg a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésének ügyintézése leírásunkat.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél Megállapodás csatornaszolgáltatás közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére

6. A MELLÉKVÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉSE ÉS BEJELENTÉSE (ÖN -> CÉG)

A mellékvízmérő beépítését a Felhasználó két módon végezheti el:

 • A BÁCSVÍZ Zrt. szerződéses partnerének megbízásával vagy
 • Saját választott szerelő kiválasztásával.

Amennyiben a Felhasználó nem a BÁCSVÍZ Zrt. szerződött partnerével végezteti a cserét, úgy bejelentési kötelezettsége is van BÁCSVÍZ Zrt. felé a mellékvízmérő beépítéséről. Felek a bejelentéssel együtt időpontot egyeztetnek a mellékmérő ellenőrzésének és plombázásának elvégzése céljából.

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél BÁCSVÍZ Zrt. partnerei Jóváhagyott terv alapján 30 napon belül végezhető el a mellékmérő felszerelése
telefonon faxon

7. MELLÉKMÉRŐ HELYSZÍNI ÁTVÉTELE ÉS PLOMBÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS (CÉG/PARTNER -> ÖN)

A mérőbeépítés ellenőrzése és beavatkozások elleni védelme céljából a BÁCSVÍZ Zrt. vagy partnere helyszíni ellenőrzést és plombálást végez.

 • Amennyiben a Felhasználó a mellékvízmérő beépítését a BÁCSVÍZ Zrt. szerződött partnerével végeztette el, úgy a mérőcserével együtt ezek a feladatok is elvégzésre kerülnek. A Felhasználó feladata ez esetben a mellékszolgáltatási szerződés megkötése céljából az ügyfélszolgálati / fogyasztói iroda felkeresése.
 • Amennyiben a mellékvízmérők cseréjét más szerelő végezte, úgy a BÁCSVÍZ Zrt. előzetes időpont-egyeztetés alapján helyszíni ellenőrzést és plombálást hajt végre külön szolgáltatási díj ellenében. A helyszíni szemle során kerül sor a mellékszolgáltatási szerződés megkötésére is, melynek egy példánya a Felhasználónál marad.

Az ellenőrzést követően a mellékvízmérőt nyilvántartásba veszi a BÁCSVÍZ Zrt. és az elkülönített mérés alapján külön számlát állít ki a mellékmérőn mért fogyasztásról.

KIEGÉSZÍTÉS:

A mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérő beépítése (felszerelése), cseréje esetén, azzal egyidejűleg a mellékvízmérőt üzembe kell helyezni és az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából műszaki zárral kell ellátni. Az üzembe helyezésről, valamint a plombával vagy záró bélyeggel való ellátásról a szolgáltató gondoskodik az elkülönített vízhasználó bejelentésére és költségére.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes Egyéb díjtételek A bejelentéstől számított 15 nap

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

személyes levél telefonon faxon email honlapon felhsaználási helyen
Személyesen Postai úton levélben Telefonon Faxon E-mailben Honlapon Felhasználási helyen

LINKEK

Letöltési link
 • aloldal_menu_1

 • aloldal_menu_2

 • aloldal_menu_3