Lakossági bérlő bejelentése

LAKOSSÁGI BÉRLŐ BEJELENTÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ, ÁTTEKINTÉS A FOLYAMAT LÉPÉSEIRŐL

 

1.BÉRLŐ BEJELENTÉSE (ÖN -> CÉG)

Lakossági célú bérleti jogviszony létesülése esetén a felhasználó személyében beállott változást az ingatlantulajdonos és az új felhasználó (bérlő) – a vízmérőállás megjelölésével és egyéb, az ingatlan használati jogát igazoló dokumentumok bemutatásával – a változástól számított 30 napon belül, együttesen eljárva köteles a BÁCSVÍZ Zrt.-nek bejelenteni.

A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért, és a BÁCSVÍZ Zrt.-t ért károkért a korábbi és az új felhasználó (bérlő) egyetemlegesen felel, illetve az üzletszabályzat szerinti kötbér megfizetésére is kötelezett.

KIEGÉSZÍTÉS:

Itt részletes információt talál az érdemi ügyintézéshez szükséges és a bejelentésben feltüntetendő adatok, valamint dokumentumok köréről, illetve az eltérő számlafogadó felvételének egyéb eseteiről.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél email 30 napon belül díjmentes 30 napon belül szükséges a jogszabályok szerint
2. HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉSE (opcionális szükség szerint) (ÖN -> CÉG)

Amennyiben a benyújtott dokumentumok és adatok köre nem megfelelő, úgy a BÁCSVÍZ Zrt. 15 napon belül felszólítja a Felhasználót (kérelmezőt) a pótlásra.

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél 15 nap a beérkezéstől számítva
3. BÉRLŐ RÖGZÍTÉSE, ILLETVE KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁRÓ SZÁMLA ÁTADÁSA/MEGKÜLDÉSE (CÉG -> ÖN)

Amennyiben a felhasználó személyének módosításához szükséges információk és dokumentumok rendelkezésre állnak és a fogyasztásmérő hiteles, az új felhasználó/számlafogadó (bérlő) felvezetésre kerül a BÁCSVÍZ Zrt. nyilvántartásában. A BÁCSVÍZ Zrt. az ingatlan tulajdonosával és az új felhasználóval/számlafogadóval háromoldalú szerződést köt a megadott időponttól és mérőállástól kezdve.

Az ingatlantulajdonos (régi felhasználó) számára a Bácsvíz Zrt. végszámlát állít ki a bejelentésben megadott mérőállásig.

A szerződéskötésre személyes megkeresés esetében az ügyfélszolgálaton kerül sor, míg postai úton megküldött kérelem esetén a BÁCSVÍZ Zrt. aláírás céljából 2 példány szerződést postáz, melyet az ingatlantulajdonosnak és az új Felhasználónak/bérlőnek is alá kell írnia.

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél Közszolgáltatási szerződés minták

Általános Szerződéses Feltételek

A szerződéskötési lépés díjmentes, illetve lásd. 1. lépés 15 napon belül a beérkezéstől számítva

4. ZÁRÓ SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSE ÉS OPCIONÁLISAN A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA ÉS VISSZAKÜLDÉSE (CÉG -> ÖN)

Az ingatlantulajdonosnak a megadott mérőállásig szóló, számára kiállított záró számlát a feltüntetett határidőig ki kell egyenlítenie. A továbbiakban az új számlákat a BÁCSVÍZ Zrt. már az új felhasználónak/bérlőnek postázza és küldi meg.

Amennyiben a háromoldalú szerződéskötésre – a személyes ügyfélszolgálati megkeresés kivételével – nem került még sor, akkor a BÁCSVÍZ Zrt. által kiküldött háromoldalú közszolgáltatási szerződést (2 példány) alá kell írnia az ingatlantulajdonosnak, az új Felhasználónak/ bérlőnek, majd egy mindkét fél által aláírt példányt vissza kell küldeni a BÁCSVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatára.

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

levél Számla fizetési határideje, illetve 15 napon belül

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

személyes levél telefonon faxon email honlapon felhsaználási helyen
Személyesen Postai úton levélben Telefonon Faxon E-mailben Honlapon Felhasználási helyen

LINKEK

Letöltési link

 

  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3