Mellékmérő hitelesítési célú cseréje

MELLÉKMÉRŐ HITELESÍTÉSI CÉLÚ CSERÉJE

ÖSSZEFOGLALÓ, ÁTTEKINTÉS A FOLYAMAT LÉPÉSEIRŐL

 

1. FELHASZNÁLÓ ÉRTESÍTÉSE A MELLÉKVÍZMÉRŐ HITELESÍTÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGÉRŐL (CÉG -> ÖN)

A Felhasználó tulajdonában lévő mellékvízmérők cseréjére alapvetően két okból kerülhet sor:

  • a mellékvízmérők hitelességi idejének lejárata miatt
  • a mellékvízmérők meghibásodása, rendellenes működése esetén.

Annak érdekében, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. felhasználói eleget tegyenek jogszabályi kötelezettségüknek és gondoskodjanak a mellékvízmérők rendszeres időközönként (jelenleg 8 évente) történő cseréjéről a hiteles mérés és elszámolás érdekében, a BÁCSVÍZ Zrt. előzetes értesítést küld a Felhasználóinak a mérők lejárati dátumával együtt.

KIEGÉSZÍTÉS:

Itt részletes információt talál a hiteles mérés feltételeiről és a kötelezettség elmulasztásának, valamint a hibás mérés következményeiről.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

levél Díjmentes Előzetesen
2. MELLÉKVÍZMÉRŐ HITELESÍTÉSI CÉLÚ CSERÉJE ÉS BEJELENTÉSE (ÖN -> CÉG)

A mellékvízmérő cseréjét a Felhasználó két módon végezheti el:

  • A BÁCSVÍZ Zrt. megbízásával vagy
  • Saját maga illetve választott szerelő kiválasztásával.

Amennyiben a Felhasználó saját maga illetve választott szerelővel végezteti a cserét, és mellékszolgáltatási szerződés alapját képezi a mellékmérő, úgy bejelentési kötelezettsége is van BÁCSVÍZ Zrt. felé a mellékvízmérő-csere elvégzéséről. A Felek a bejelentéssel együtt időpontot egyeztetnek a mellékmérő ellenőrzésének és plombálásának elvégzése céljából. 

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél telefonon faxon BÁCSVÍZ Zrt. partnerei 30 nap
3. MELLÉKMÉRŐ HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE ÉS PLOMBÁZÁSA (CÉG/PARTNER -> ÖN)

A mérőcsere ellenőrzése és beavatkozások elleni védelme céljából a mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékmérő esetében a szolgáltató helyszíni ellenőrzést és plombázást végez.

  • Amennyiben a mellékvízmérő-cseréjét a BÁCSVÍZ Zrt. végezte el, úgy a mérőcserével együtt ezek a feladatok is elvégzésre kerülnek.
  • Amennyiben a mellékvízmérők cseréjét más szerelő végezte, úgy a BÁCSVÍZ Zrt. előzetes időpont-egyeztetés alapján helyszíni ellenőrzést és plombálást hajt végre külön szolgáltatási díj ellenében.

KIEGÉSZÍTÉS:

A mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérő beépítése (felszerelése), cseréje esetén, azzal egyidejűleg a mellékvízmérőt üzembe kell helyezni és az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából műszaki zárral kell ellátni. Az üzembe helyezésről, valamint a plombával vagy záró bélyeggel való ellátásról a szolgáltató gondoskodik az elkülönített vízhasználó bejelentésére és költségére.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes Egyéb díjtételek Bejelentéstől számított 15 napon belül átvétel

 

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

személyes levél telefonon faxon email honlapon felhsaználási helyen
Személyesen Postai úton levélben Telefonon Faxon E-mailben Honlapon Felhasználási helyen

LINKEK

Letöltési link

 

  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3