Szolgáltatás szüneteltetése

SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ, ÁTTEKINTÉS A FOLYAMAT LÉPÉSEIRŐL

 

1. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE (ÖN -> CÉG)

Igény esetén az ügyfél tájékoztatása a vízszolgáltatás / csatornaszolgáltatás szüneteltetésének feltételeiről, lépéseiről. A szolgáltatás szüneteltetése egyszeri díjköteles tevékenység, de a BÁCSVÍZ Zrt. a szüneteltetett víziközmű-szolgáltatás időtartama alatt szolgáltatási díjat nem számol fel.

KIEGÉSZÍTÉS:

Itt részletes információt talál a szüneteltetés jogszabályokban és üzletszabályzatban meghatározott feltételeiről és jellemzőiről.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél telefonon Tájékoztató a szolgáltatás szüneteltetéséről Díjmentes Azonnal
email honlapon
2. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK IGÉNYLÉSE (ÖN -> CÉG)

A kapcsolódó nyomtatványon a Felhasználó kezdeményezi a víziközmű-szolgáltatás időszakos szüneteltetését.

A Felhasználó saját leolvasása alapján bejelenti, vagy a szolgáltató munkatársa által végzett leolvasás útján rögzíti a záró mérőállást, mely alapján a BÁCSVÍZ Zrt. záró elszámolást és számlát készít. Ennek előzetes kiegyenlítése a szüneteltetés végrehajtásának előfeltétele.

A szüneteltetés díjának (kiszállás és munkavégzés) megfizetése az ügyfélszolgálaton készpénzfizetési számla ellenében történik.

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél email Víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése igénylőlap Egyéb szolgáltatások díjai
3. A SZOLGÁLTATÁS-SZÜNETELTETÉSI IGÉNY ELBÍRÁLÁSA (CÉG -> ÖN)

A BÁCSVÍZ Zrt. a beadott kérelem alapján a jogszabályok és üzletszabályzat figyelembe vételével dönt a kérésről. A szüneteltetés végleges jóváhagyásának feltétele a szolgáltatás ellenértékének a záó mérőállásig történő kiegyenlítése a BÁCSVÍZ Zrt. által kiállított számla alapján.

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél email Egyéb szolgáltatások díjai A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül

4. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE – VÉGREHAJTÁS (CÉG -> ÖN)

A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik.

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

felhsaználási helyen Egyéb szolgáltatások díjai A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül

5. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE (CÉG -> ÖN)

BÁCSVÍZ Zrt. jogosult a szolgáltatás szüneteltetésének ellenőrzésére, amit rendszeresen el is végez. Az ellenőrzéssel összefüggésben Felhasználóinkat együttműködési kötelezettség terheli, azaz az ellenőrzés érdekében biztosítaniuk kell a BÁCSVÍZ Zrt. hozzáférését a vízmérőhelyhez.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul használja, BÁCSVÍZ Zrt. jogosult a jogszabályokban és üzletszabályzatban meghatározott jogkövetkezményeket (kiemelten kötbéreket) alkalmazni.

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

felhsaználási helyen Díjmentes Rendszeresen

6. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK MEGÚJÍTÁSA (ÖN -> CÉG)

A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét évente, a lejárat előtt legalább 30 nappal, a szolgáltatóhoz benyújtott írásbeli kérelemmel megújítani és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét biztosítani.

KIEGÉSZÍTÉS:

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél email Víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése igénylőlap Díjmentes Évente

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

személyes levél telefonon faxon email honlapon felhsaználási helyen
Személyesen Postai úton levélben Telefonon Faxon E-mailben Honlapon Felhasználási helyen

LINKEK

Letöltési link
  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3