Kibocsátott számla módosítása

KIBOCSÁTOTT SZÁMLA MÓDOSÍTÁSA

ÖSSZEFOGLALÓ, ÁTTEKINTÉS A FOLYAMAT LÉPÉSEIRŐL

 

1. ELSZÁMOLT MÉRŐÁLLÁS KIFOGÁSOLÁSA (ÖN -> CÉG)

Amennyiben a Felhasználó a kiállított számlában elszámolt mennyiséget vitatja, nem fogadja el, úgy lehetősége van mindezt a BÁCSVÍZ Zrt. felé jelezni és ellenőrzést kérni.

A számlában elszámolt ún. záró mérőállás lehet:

  • szolgáltató által leolvasott vagy
  • Felhasználó által diktált vagy
  • leolvasás és diktálás hiányában becsült (az utolsó sikeres leolvasás napját megelőző 12 hónap átlagfogyasztásának alapján számított mérőállás).

Amennyiben a részszámlában szereplő fix mennyiséget kívánja módosítani, akkor kattintson ide.

KIEGÉSZÍTÉS:

A felhasználó a számla kézhezvételétől számított 30 napos határidőn belül kifogással élhet a víziközmű-szolgáltatónál, amelynek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincsen halasztó hatálya, kivéve, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző 12 hónap átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja.

Megkeresésében az alábbi információkat tüntesse fel a gyorsabb ügyintézés érdekében:

felhasználó azonosító száma, számla sorszáma, számla kézhezvételének időpontja, kifogásolt mérőállás, „új” mérőállás, indoklás, dátum, aláírás.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél alapesetben díjmentes

a felhasználó által vállalt mérőállás bejelentés elmulasztása miatt kért számlahelyesbítés díja 1.000,- Ft + ÁFA / számla
30 napon túli bejelentés esetében 4000, Ft + ÁFA / kérelem

A számla kézhezvételétől számított 30 nap
email telefonon
2. MÉRŐÁLLÁS ELLENŐRZÉSE (opcionális szükség szerint) (CÉG -> ÖN)

A BÁCSVÍZ Zrt. ellenőrzi a felhasználási hellyel kapcsolatos előzményeket és dönt a kifogásolt mérőállásról, így elrendelhet helyszíni ellenőrző leolvasást, vagy elfogadhatja a Felhasználó által bejelentett új záró mérőállást, illetve megerősítheti a saját munkatársa által olvasott értéket (pl. fotó is van róla, stb.). Személyes, írásbeli és telefonos megkeresésnél minden esetben írásbeli visszajelzést ad  BÁCSVÍZ Zrt.

KIEGÉSZÍTÉS:

Amennyiben az ügy érdemi intézéséhez a mérőállás helyszínen történő egyeztetése is szükséges, úgy a BÁCSVÍZ Zrt. időpontot egyeztet a felhasználóval telefonon. Kérjük, hogy ehhez mindenképpen adja meg telefonszámát az esetben is, ha a kapcsolatfelvétel más módját választja.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél email telefonon Lásd  1. lépés Bejelentéstől számított 15 napon belül
3. MÉRŐÁLLÁS HELYSZÍNI ELLENŐRZŐ LEOLVASÁSA (opcionális) (CÉG -> ÖN)

BÁCSVÍZ Zrt. szükség szerint a felhasználási helyen ellenőrzi a vízmérő állását és jegyzőkönyvben rögzíti azt.

KIEGÉSZÍTÉS:

Az előzetesen egyeztetett időpontban lefolytatott ellenőrző leolvasásnál a felhasználónak, vagy meghatalmazottjának jelen kell lennie. Ha az egyeztetett időpontban az ellenőrzés a felhasználónak felróható okból nem történhet meg, a BÁCSVÍZ Zrt. a sikertelen kiszállás díját a felhasználónak kiszámlázhatja.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes  

Lásd 1. lépés

Egyéb szolgáltatások díjai indokolatlan kiszállás esetén

bejelentéstől számított 15 napon belül

4. SZÁMLAMÓDOSÍTÁS (opcionális) (CÉG -> ÖN)

A BÁCSVÍZ Zrt. az ellenőrzés és felülvizsgálat alapján indokolt esetben elvégzi a számla korrekcióját és megküldi azt a Felhasználónak.

KIEGÉSZÍTÉS:

A mellékvízmérővel rendelkező felhasználók esetében a számla módosításához szükséges a közös képviselőtől hozott nyilatkozat, melyben tudomásul veszi és elfogadja a számlamódosítás következményét.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

levél email Lásd 1. lépés 15 napon belül

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

személyes levél telefonon faxon email honlapon felhsaználási helyen
Személyesen Postai úton levélben Telefonon Faxon E-mailben Honlapon Felhasználási helyen

LINKEK

Letöltési link
  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3