Tulajdonos-változás (átírás) bejelentése

TULAJDONOS-VÁLTOZÁS (ÁTÍRÁS) BEJELENTÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ, ÁTTEKINTÉS A FOLYAMAT LÉPÉSEIRŐL

 

1. ÁTÍRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE (ÖN -> CÉG)

A régi és/vagy új tulajdonos az átírást az e célra rendszeresített változás bejelentő formanyomtatványon, vagy az ügyfél által írt nyilatkozaton kezdeményezheti a szolgáltató ügyfélszolgálatánál 30 napon belül.

KIEGÉSZÍTÉS:

Mindkét esetben szükséges a Felhasználó személyében beállt változást, tulajdonjogot igazoló okirat (pl. adás-vételi szerződés, tulajdoni lap stb.) másolatának csatolása.

A mellékelt okiratok másolatán törölhető, kitakarható minden, ami a szerződéskötéshez nem szükséges adat (pl. vételár az adásvételi szerződésen, stb.).

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél email Bejelentő nyomtatvány Ingyenes- 30 napon túli bejelentés – pótdíj
2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS (opcionális) (CÉG -> ÖN)

A Felhasználó kérheti, illetve a Szolgáltató is előírhatja a felhasználási hely ellenőrzését (jegyzőkönyv, fénykép készítés).

KIEGÉSZÍTÉS:

Részletes bemutató a szolgáltató Üzletszabályzatában.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

levél Ingyenes- 30 napon túli bejelentés – pótdíj 30 nap
3. ÁTÍRÁS ELVÉGZÉSE/HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉSE (opcionális) (CÉG -> ÖN)

A Szolgáltató az átadott/beküldött dokumentumok alapján elvégzi az átírást, amennyiben ahhoz minden szükséges adat rendelkezésre áll. Az átírással egyidejűleg a régi Felhasználó (tulajdonos) számára záró számlát állít ki a Szolgáltató, míg az új Felhasználó (tulajdonos) részéri szolgáltatási szerződést készít és postáz.

KIEGÉSZÍTÉS:

A Szolgáltató hiánypótlásként további dokumentumok benyújtását is kérheti, amennyiben az átíráshoz szükséges információk nem állnak rendelkezésre! A határidőn túl bejelentett átírási kérelemnél a Szolgáltató pótdíjat számíthat fel az ÁSZF szerint. Az átírás feltétele a korábbi Felhasználó tartozásának rendezése a Szolgáltató felé!

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

levél Ingyenes- 30 napon túli bejelentés – pótdíj 30 nap

4. SZERZŐDÉS VISSZAKÜLDÉSE / ÁTADÁSA AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATNAK (ÖN -> CÉG)

Az új Felhasználónak az aláírt szolgáltatási szerződést postai úton vissza kell küldenie / le kell adnia a Szolgáltató ügyfélszolgálatának.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

LETÖLTÉSEK

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VÁLLALT HATÁRIDŐ

személyes levél 15 nap

 

A tulajdonos-változás speciális eseteiről itt talál részletes tájékoztatót.

ÜGYINTÉZÉSI CSATORNÁK

személyes levél telefonon faxon email honlapon felhsaználási helyen
Személyesen Postai úton levélben Telefonon Faxon E-mailben Honlapon Felhasználási helyen

LINKEK

Letöltési link

 

  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3