ÜGYINTÉZÉSI TÁJÉKOZTATÓK, NYOMTATVÁNYOK

ÜGYINTÉZÉSI TÁJÉKOZTATÓK, NYOMTATVÁNYOK

 

ADATVÁLTOZÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS
KÖZMŰCSATLAKOZÁS
VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS
MÉRŐVEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Műszaki zár (plomba) hiánya esetén követendő eljárás

Mellékmérő hitelesítési célú cseréje

Mellékvízmérő átvétele

Telki vízmérő (saját kútmérő) átvétele

Locsolási célú vízmérő átvétele

Fagyott mérő bejelentése

Lopott mérő bejelentése

Pontossági és szerkezeti vizsgálat kezdeményezése

Mérőállás diktálás

SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS MEGKERESÉS

Számlamódosítás kérése

Bejelentés házi ivóvízhálózat meghibásodásáról

Részszámla mennyiség módosítása

Számlamásolat kérése

Fizetési-mód változás kérése

Tarifatípus-váltás kérése

Csoportos beszedési megbízással kapcsolatos tájékoztatás

Havi diktálásra átállítás  kérése

Részletfizetési kérelem

Védendői státuszba vétel kérése

e-számlára váltás

Locsolási kedvezmény igénybevétele

Átalány-mennyiség megállapítása (vízmérő nélkül történő számlázás)

MÉRETLEN IVÓVÍZ VÉTELEZÉS
EGYÉB, IGAZOLÁSOK

Talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás

Használatbavételi engedély kiadása

ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOK
SZAKFELÜGYELET MEGRENDELÉS

 

  • aloldal_menu_1

  • aloldal_menu_2

  • aloldal_menu_3