Nem lakossági felhasználók országosan egységes díjmegállapítása 2024. január 1-től

FOGYASZTÁSARÁNYOS DÍJAK:

 

Közműves ivóvízellátás576   Ft/m3 + ÁFA
Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás            881   Ft/m3+ ÁFA

 

ALAPDÍJAK ÖSSZEGE

Fogyasztásmérő berendezés átmérője [mm]

Közműves  ivóvízellátás [Ft/bekötés/hó]

Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás [Ft/bekötés/hó]

+ÁFA

13

841

1 661

27%

20

1 991

3 932

27%

25

3 110

6 144

27%

30

4 479

8 848

27%

40

7 963

15 729

27%

50

12 442

24 576

27%

65

21 027

41 534

27%

80

31 851

62 916

27%

100

49 768

98 306

27%

125

77 762

153 603

27%

150

111 977

221 188

27%

200

199 071

393 224

27%

250

311 048

614 412

27%

300

447 909

884 753

27%

300<

609 654

1 204 247

27%

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően (2013. évi LIV. törvény 4/A-4/B.§, valamint 1997. évi CXXIV. törvény 11.§) változatlanul lakossági díjat fizetnek az alábbi nem lakossági felhasználói csoportok:

  • a lakossági felhasználók részére a szolgáltatást közbeiktatott személy vagy szerződéses kapcsolati lánc útján nyújtják,
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon és javítóintézet, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül,

a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, ha a tulajdonában álló lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház a 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, és az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.

Ugrás a tartalomhoz