Pályázatok

KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 (Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén)
Kedvezményezettek nevei:

 • BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt.
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Magyar Víziközmű Szövetség
A projekt címe: Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén
A szerződött támogatás összege: 89.327.131 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00018
A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, valamint a KJNV céljaival az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

Megvalósításért felelős: BÁCSVÍZ Zrt.

 • Tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett települések intézményeinek döntéshozói és munkavállalói részére;
 • A térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;
 • A BÁCSVÍZ Zrt. által ellátott közszolgáltatói tevékenység bemutatása szakmai üzemlátogatás formájában;
 • Kültéren is használható, mobilizálható alapzattal ellátott 3D makett kialakítása;
 • Fotópályázat a takarékos ivóvízfelhasználás környezettudatos lehetőségeinek bemutatása céljából;
 • Kiadványok készítése a szakma népszerűsítése fő témához illeszkedően;

Megvalósításért felelős: Nemzeti Közszolgálatai Egyetem

 • Tematikus szemléletformálási csomag összeállítása a Bácsvíz szolgáltatási területén lévő középiskolák számára;

Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség

 • Kiadványok készítése a témához illeszkedően;
 • Projekt aloldal létrehozása a MaVíz honlapján, ehhez tartalomgyártás;
 • Média- és plakátkampány;

Megvalósításért felelős: BÁCSVÍZ Zrt. és a Magyar Víziközmű Szövetség

 • A szolgáltatási területen található általános iskolák (6-14. és 14-20. éves korosztály) diákjai részére szervezett figyelemfelhívó akció a víziközmű-szolgáltatás környezettudatos folyamatinak és tevékenységeinek bemutatásával kapcsolatban;
 • Kunszentmiklós Szentmiklósi Napok tematikus rendezvénye kapcsán a BÁCSVÍZ Zrt. közszolgáltatói kitelepülése a vízműves szakma népszerűsítése céljából, továbbá szemléletformálás céljából a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeivel, illetve a környezettudatos szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatban;

Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.

Széchenyi kohéziós alap logó

 

GINOP-2.2.1-15-2017-00080 KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK ÉS SZENNYVÍZISZAPOK ENERGIA- ÉS
NYERSANYAG-TARTALMÁNAK INNOVATÍV HASZNOSÍTÁSA
Kedvezményezett neve: UTB ENVIROTEC Zrt. által vezetett konzorcium
A konzorcium tagjai: MTA TAKI, UTB ENVIROTEC Zrt, INNO-WATER Zrt, BÁCSVÍZ Zrt, Debreceni Egyetem Agrártudományi Kutatóközpont
A szerződött támogatás összege: 1 540 799 705 Ft
A támogatás mértéke: 73,07%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.20.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00080
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja egy komplex, a szennyvízkezelés minden elemét integráltan kezelő technológia, módszertan kifejlesztése, mely a kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok energia- és nyersanyag-tartalmának hasznosítását célozza meg. A kifejlesztett technológia lehetőséget teremt a szennyvíz, és -iszap, illetve az abból előállítható termékek hasznosítási peremfeltételeinek meghatározására, a termékekben lévő szennyezőanyagok környezeti sorsának vizsgálatára és az érintett hasznosítási lehetőségek terhelhetőségének meghatározására. A korábban hulladékként kezelt anyagból széleskörűen alkalmazható, értékes termékek, ipari nyersanyagok lesznek előállíthatók.

A BÁCSVÍZ Zrt. sikeresen pályázott a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszer Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. felhívás kapcsán,  munkavállalói foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása érdekében.

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA A BÁCSVÍZ ZRT. MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA 46,91 millió forint

GINOP-6.1.5-17-2018-00025 – Munkahelyi képzések megvalósítása a BÁCSVÍZ Zrt. munkavállalói számára
Kedvezményezett neve: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Támogatás összege: 44 019 148 Ft
Projekt megvalósítási kezdete: 2018.08.01.
Projekt tervezett befejezése: 2021.04.27.
Támogatás intenzitása: 76,016327%
Képzésben résztvevők száma: 430 fő
Projekt tartalma:
Építő- és anyagmozgató gép kezelője – Energiaátalakító-berendezés kezelője
Építő- és anyagmozgató gép kezelője – Útépítő- és karbantartógép kezelő
Építő- és anyagmozgató gép kezelője – Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő
Építő- és anyagmozgató gép kezelője –  Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
Építő- és anyagmozgató gép kezelője –  Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
ADR veszélyes áruk szállítása – Alapképzés
GKI tehergépkocsi vezető – Ismétlő továbbképzés
Gépjárműveztető képzés C kategória
Gépjárműveztető képzés CE kategória
Asszertivitás a kommunikációban
Hatékony munkavégzés
Vezetői készségek fejlesztése
Angol nyelvi képzés
Számítástechnika – Microsoft Word képzés
Számítástechnika – Microsoft Excel képzés
Számítástechnika – Microsoft Access képzés
Számítástechnika – Microsoft Excel makró programozás
KECSKEMÉTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉS 153634383 forint HOMOKFOGÓ MŰTÁRGY LÉTESÍTÉSE A KISKUNFÉLEGYHÁZI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 56171408 forint KECSKEMÉTI IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA 80185038 forint

 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben
További részletek
egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósítása a bácsvíz zrt.-nél 9999304 forint

 

 

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0321 – A BÁCSVÍZ Zrt. székhelyének napelemes rendszerrel történő fejlesztése
Pályázat összege: 12 919 000,- Ft
Támogatás mértéke: 50%
Támogatás összege: 6 459 500,- Ft
Megvalósulás helye: BÁCSVÍZ Zrt. központi Irodaháza
Kivitelező: Polár Stúdió Kft
Auditor: Borzai Attila e.v.
Támogatói okirat [ Letöltés (PDF) ]Támogatói okirat 1. sz. módosítása [ Letöltés (PDF) ]