Pályázatok

KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén (link) GINOP 5.3.5 Környezet- és hatástanulmány (PDF) GINOP 5.3.5 Módszertani tanulmány (PDF) GINOP-5.3.5-18-2019-00134 Tapasztalatok összegzése (PDF) GINOP-5.3.5-18-2020-00192 Hatástanulmány (PDF) GINOP-5.3.5-18-2020-00192 Szervezeti diagnózis (PDF) GINOP-5.3.5-18-2020-00192 Tapasztalatok megosztása (PDF)
KEHOP-2.1.11-21-2022-00015  Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken
A projekt címe: Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken
A Projekt tervezett összköltsége: 1 836 183 785 Ft
A támogatás mértéke: Vissza nem térítendő támogatás.
A projekt befejezésének tervezett napja: 2023.10.31.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00015
Források Összeg (Ft) Százalék (%)
I. saját forrás 550 855 135 30,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 550 855 135 30,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 1 285 328 650 70,000000%
Projekt elszámolható költsége 1 836 183 785 100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – le nem vonható ÁFA 0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei 0
Projekt teljes költsége 1 836 183 785
A projekt tartalmának bemutatása:

A Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt., Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Ballószög Nagyközség Önkormányzata a „Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken” elnevezésű pályázat meghatározott feladatainak eredményes megvalósítása érdekében együttműködésük kereteként jogi személyiséggel nem rendelkező konzorciumot hoztak létre. A konzorcium vezetője a BÁCSVÍZ Zrt.

A tervezett beavatkozások elsődleges célja az érintett területet ellátó vízellátó hálózat olyan jellegű fejlesztése, amely növeli a vízellátás biztonságát, javítja az ellátás színvonalát, további cél még az energiahatékonyság javítása. A beavatkozások elősegítik a fenntartható üzemeltetést, csökkentik a csőtörések számát, és a vízveszteséget a fejlesztéssel érintett vezetékszakaszon, valamint biztosítják a vízellátás energiahatékonyságának növelését.

A projekt tervezett fejlesztései a KEHOP 2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú pályázati felhívás 2. célterületéhez, azon belül is az alábbi támogatható tevékenységekhez illeszkedik:

 • vízveszteség csökkentés legalább 10 százalékponttal,
 • víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése, nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, az energiahatékonyság növeléséhez hozzájáruló technológiához közvetlenül kapcsolódó elemek,
 • irányítási rendszerek telepítése, korszerűsítése,
 • hálózatrekonstrukció a projekt összköltségének 20%-át nem meghaladó mértékben.

A tervezett fejlesztések Kecskemét városában 2 ellátási körzetben 3 szakaszban, a Kecskeméti I. sz. vízműtelepen, valamint Ballószög településen valósulnak meg. A fejlesztés elemei az alábbiak:

Projektelemek:

Kecskemét I. és II. ellátási zóna vízveszteségcsökkentése:

o 1. szakasz: Mártírok u.-Szent István körút

o 2. szakasz: Ipoly utca vezetékfejlesztés

o 3. szakasz: Betonkeverő utca vezetékfejlesztés

Ballószög hálózatfejlesztés:

o 4. szakasz: Bem utca-Rákóczi út

Kecskemét I. vízműtelep energiahatékonyság növelése:

o 5. szakasz: nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, energiahatékonyság növelése napelemek telepítésével

Kecsemét I. sz. vízműtelep irányítási rendszer korszerűsítése:

o 6. szakasz: arzénmentesítés hatékonyságának növelése

Kecskemét elosztóhálózati nyomásmenedzsment, online monitoring:

o 7. szakasz: a fejlesztéssel érintett ellátási zónák távjeladós mérősítése, on-line monitoring rendszer, hálózathidraulika modell elkészítése, nyomásmenedzsment megvalósítása

A projekt megvalósítása és az üzemeltetés során az energiahatékonyság és klímavédelem szempontjai alábbiak által érvényesülnek:

‐ energiahatékonyság: a kevesebb vízfelhasználás (csökkenő hálózati vízveszteség), a gépészeti fejlesztések (nyomásfokozó szivattyúk cseréje) és a napelemes rendszer kiépítése energiamegtakarítást eredményez,

‐ az üvegház-hatást okozó gázok éves csökkentése valósul meg az elérendő energiahatékonysági fejlesztések, a napelemes rendszer létesítése, valamint a vízveszteségcsökkentés által,

‐ legalább 10 százalékponttal kevesebb hálózati vízveszteség várható a felújított szakaszokon, amely javítja a vízellátás alkalmazkodó képességét, leginkább az extrém hőmérsékleti és aszályos eseményekhez köthető vízkészlet csökkenéssel szemben.

Összességében a fejlesztés megvalósítását követően csökkenek az üzemeltetési költségek, nő a vízellátás biztonsága, versenyképessége és fenntarthatósága. A projekt – amellett, hogy nincs a klímaváltozásra negatív hatással – a tervezett fejlesztések által hozzájárul a környezetének klímaváltozáshoz való alkalmazkodásához, és környezetvédelmi haszna is van a kevesebb energiafelhasználás, a megújuló energiaforrás alkalmazása, a vízveszteségek csökkentése, valamint a vízkészletek fenntartható használata által.

 

 

Széchenyi kohéziós alap logó
KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 (Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén)
Kedvezményezettek nevei:

 • BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt.
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Magyar Víziközmű Szövetség
A projekt címe: Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén
A szerződött támogatás összege: 89.327.131 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00018
A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, valamint a KJNV céljaival az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

Megvalósításért felelős: BÁCSVÍZ Zrt.

 • Tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett települések intézményeinek döntéshozói és munkavállalói részére;
 • A térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;
 • A BÁCSVÍZ Zrt. által ellátott közszolgáltatói tevékenység bemutatása szakmai üzemlátogatás formájában;
 • Kültéren is használható, mobilizálható alapzattal ellátott 3D makett kialakítása;
 • Fotópályázat a takarékos ivóvízfelhasználás környezettudatos lehetőségeinek bemutatása céljából;
 • Kiadványok készítése a szakma népszerűsítése fő témához illeszkedően;

Megvalósításért felelős: Nemzeti Közszolgálatai Egyetem

 • Tematikus szemléletformálási csomag összeállítása a Bácsvíz szolgáltatási területén lévő középiskolák számára;

Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség

 • Kiadványok készítése a témához illeszkedően;
 • Projekt aloldal létrehozása a MaVíz honlapján, ehhez tartalomgyártás;
 • Média- és plakátkampány;

Megvalósításért felelős: BÁCSVÍZ Zrt. és a Magyar Víziközmű Szövetség

 • A szolgáltatási területen található általános iskolák (6-14. és 14-20. éves korosztály) diákjai részére szervezett figyelemfelhívó akció a víziközmű-szolgáltatás környezettudatos folyamatinak és tevékenységeinek bemutatásával kapcsolatban;
 • Kunszentmiklós Szentmiklósi Napok tematikus rendezvénye kapcsán a BÁCSVÍZ Zrt. közszolgáltatói kitelepülése a vízműves szakma népszerűsítése céljából, továbbá szemléletformálás céljából a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeivel, illetve a környezettudatos szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatban;

Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.

Széchenyi kohéziós alap logó

 

GINOP-2.2.1-15-2017-00080 KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK ÉS SZENNYVÍZISZAPOK ENERGIA- ÉS
NYERSANYAG-TARTALMÁNAK INNOVATÍV HASZNOSÍTÁSA
Kedvezményezett neve: UTB ENVIROTEC Zrt. által vezetett konzorcium
A konzorcium tagjai: MTA TAKI, UTB ENVIROTEC Zrt, INNO-WATER Zrt, BÁCSVÍZ Zrt, Debreceni Egyetem Agrártudományi Kutatóközpont
A szerződött támogatás összege: 1 540 799 705 Ft
A támogatás mértéke: 73,07%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.20.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00080
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja egy komplex, a szennyvízkezelés minden elemét integráltan kezelő technológia, módszertan kifejlesztése, mely a kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok energia- és nyersanyag-tartalmának hasznosítását célozza meg. A kifejlesztett technológia lehetőséget teremt a szennyvíz, és -iszap, illetve az abból előállítható termékek hasznosítási peremfeltételeinek meghatározására, a termékekben lévő szennyezőanyagok környezeti sorsának vizsgálatára és az érintett hasznosítási lehetőségek terhelhetőségének meghatározására. A korábban hulladékként kezelt anyagból széleskörűen alkalmazható, értékes termékek, ipari nyersanyagok lesznek előállíthatók.

A BÁCSVÍZ Zrt. sikeresen pályázott a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszer Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. felhívás kapcsán,  munkavállalói foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása érdekében.

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA A BÁCSVÍZ ZRT. MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA 46,91 millió forint

GINOP-6.1.5-17-2018-00025 – Munkahelyi képzések megvalósítása a BÁCSVÍZ Zrt. munkavállalói számára
Kedvezményezett neve: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Támogatás összege: 44 019 148 Ft
Projekt megvalósítási kezdete: 2018.08.01.
Projekt tervezett befejezése: 2021.04.27.
Támogatás intenzitása: 76,016327%
Képzésben résztvevők száma: 430 fő
Projekt tartalma:
Építő- és anyagmozgató gép kezelője – Energiaátalakító-berendezés kezelője
Építő- és anyagmozgató gép kezelője – Útépítő- és karbantartógép kezelő
Építő- és anyagmozgató gép kezelője – Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő
Építő- és anyagmozgató gép kezelője –  Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
Építő- és anyagmozgató gép kezelője –  Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
ADR veszélyes áruk szállítása – Alapképzés
GKI tehergépkocsi vezető – Ismétlő továbbképzés
Gépjárműveztető képzés C kategória
Gépjárműveztető képzés CE kategória
Asszertivitás a kommunikációban
Hatékony munkavégzés
Vezetői készségek fejlesztése
Angol nyelvi képzés
Számítástechnika – Microsoft Word képzés
Számítástechnika – Microsoft Excel képzés
Számítástechnika – Microsoft Access képzés
Számítástechnika – Microsoft Excel makró programozás
KECSKEMÉTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉS 153634383 forint HOMOKFOGÓ MŰTÁRGY LÉTESÍTÉSE A KISKUNFÉLEGYHÁZI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 56171408 forint KECSKEMÉTI IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA 80185038 forint

 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben
További részletek
egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósítása a bácsvíz zrt.-nél 9999304 forint

 

 

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0321 – A BÁCSVÍZ Zrt. székhelyének napelemes rendszerrel történő fejlesztése
Pályázat összege: 12 919 000,- Ft
Támogatás mértéke: 50%
Támogatás összege: 6 459 500,- Ft
Megvalósulás helye: BÁCSVÍZ Zrt. központi Irodaháza
Kivitelező: Polár Stúdió Kft
Auditor: Borzai Attila e.v.
Támogatói okirat [ Letöltés (PDF) ]Támogatói okirat 1. sz. módosítása [ Letöltés (PDF) ]